Nationalpark og turismedestination Kongernes Nordsjælland er to adskilte ting

Når man sammenligner Nordsjælland med det øvrige Danmark er det tydeligt at vi i Nordsjælland har et uudnyttet potentiale for vækst i turismeerhvervet. Mens hovedstadsregionen i perioden 2003-2007 oplevede en vækst på mere end 4 % i turisme-overnatninger, var der i samme periode i Nordsjælland blot en vækst på under en procent.

Der foregår mange steder i Nordsjælland en heftig diskussion om nationalparken Kongernes Nordsjælland. Men Venstres folketingkandidat, Klaus Markussen, mener at diskussionen om nationalparken alt for ofte blandes sammen med målsætninger om at udvikle Nordsjælland som en destination.

Kongernes Nordsjælland skal handle om at styrke Nordsjælland som en destination. Det skal ikke handle om streger på et landkort, hvor lodsejere efterlades i usikkerhed om hvilke rettigheder og pligter, der gælder når stregerne er tegnet. Lad os få en nationalpark, der er afgrænset ved frihed og frivillighed – startende på de statsejede arealer”, udtaler Klaus Markussen, der er Venstres folketingskandidat i Hillerødkredsen og medlem af bestyrelsen i Visit Nordsjælland.

Ifølge Klaus Markussen er det langt mere relevant at styrke Nordsjælland som en destination, frem for at fokusere på at tegne streger på et landkort. Ifølge Klaus Markussen skal Nordsjælland styrkes som destination ved for det første at tydeliggøre Nordsjællands oplevelsesprofil, for det andet at styrke modtageapparatet for besøgende turister; og for det tredje ved at udvikle en markedsføringsplatform, der kan sikre et øget kendskab til de mange muligheder, der er i vores vidunderlige del af Danmark.

Hvad angår nationalparken, så mener Klaus Markussen at frihed og frivillighed er de stærkeste byggesten.  Klaus Markussen har stor forståelse for, at der er lodsejere som er meget bekymrede for hvad det betyder når der tegnes streger på et landkort og når embedsmænd og politikere begynder at udrulle planer for hvad der skal ske på anden mands jord.

Det er derfor jeg mener det er vigtigt, at det i første omgang bliver statens egen jord man starter med når nationalparken Kongerne Nordsjælland skal konkretiseres.  private lodsejere skal frivilligt – over tid – kunne vælge at tilslutte sig nationalparken. Frivillighed og frihed skal være byggestenene. Ikke usikkerhed, uvished og utryghed” udtaler Klaus Markussen

Hillerød-motorvejen til Hillerød

Lige nu raser debatten om Ring 5. Frem for nye motorvejsstrækninger, mener jeg at det er mere relevant at fokusere på trafikinvesteringer, der her og nu forbedrer vores eksisterende infrastruktur og gør livet lettere for de mange borgere og virksomheder, der anvender de eksisterende motorveje i Nordsjælland. Jeg vil hellere arbejde for at føre Hillerød-motorvejen til Hillerød, frem for en ny ring 5 tværs gennem Nordsjælland med store negative effekter på vores smukke naturområder.

Vi bor i en vidunderlig del af Danmark. I Nordsjælland er der højt til loftet. Vi har, på en begrænset geografi, kultur og natur i et sjældent smukt omfang. Vi har meget at være stolte over i Nordsjælland, men en af vores store udfordringer er behovet for nye investeringer i trafik. Alt for mange af os spilder rigtig meget tid på at sidde i kø hver dag til og fra arbejde. Dertil kommer, at gode trafikforbindelser er vigtigt for både virksomheder og borgere, der overvejer at slå sig ned i Nordsjælland.

Jeg forestiller mig tre konkrete forbedringer. For det første en forlængelse af Hillerød-motorvejen til Hillerød. For det andet en udvidelse af antallet af kørebaner mellem Farum og Bagsværd. Og for det tredje en forlængelse af motorvejsforlængelsen til Gilleleje. Derudover mener jeg, at det skal undersøges om det kan lade sig gøre at indsætte en ekspres-buslinie mellem Helsinge og Bagsværd som eventuelt kunne køre i motorvejens nødspor og dermed være et tilbud om et løft af den kollektive trafik til og fra Nordsjælland.

Fri og lige adgang er solidarisk

Selvom venstrefløjen forsøger at skabe et andet billede, så kan man i dag kun få efterløn, hvis man er i job eller står til rådighed for arbejdsmarkedet og har valgt at indbetale til efterlønsordningen. Det betyder, at der i dag er en stor gruppe, som er udelukket fra tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet inden pensionsalderen. VK regeringens forslag om seniorførtidspension er derfor langt mere solidarisk for den giver lige adgang for alle. Forslaget er baseret på, at dem der har behov for det skal kunne trække sig tilbage – og den forudsætter ikke medlemskab af fagforening. Det er langt mere solidarisk at det er den enkeltes behov og ikke medlemskab af fagforeningen, der afgør om man kan trække sig tilbage inden pensionsalderen.

Tilbagetrækningsreformen er et solidt skridt for at fremtidssikre dansk økonomi. At vi kommer til at mangle arbejdskraft i Danmark er et faktum. Der bliver flere til at bruge pengene og færre til at tjene dem. Hvis der ikke tages fat om udfordringen nu med konkrete løsninger, vil det føre til lavere vækst – og uden vækst og velstand har vi ikke råd til at udvikle vores kernevelfærd, såsom børnepasning, gode skoler, ældrepleje og moderne hospitaler.