‘Rød’ betalingsring gør hverdagen sur for Nordsjælland

I Nordsjælland er mange familier afhængige af at transportere sig i bil til og fra arbejde. For mange er det ikke et alternativ at anvende den kollektive trafik. Enten fordi den ikke er tilstrækkelig dækkende, eller fordi mange familier er afhængige af bilens fleksibilitet for at få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Derfor er det direkte skadeligt for både borgere, virksomheder og nordsjællandske kommuner, hvis S og SF vinder valget og indfører betaling for at komme på arbejde i form af betalingsring mellem København og Nordsjælland.

Lokale håndværksmestre vil blive dårligere stillet, når der skal bydes på opgaver i Københavnsområdet. Børnefamilier med afhængighed af bilen bliver særlig hårdt ramt. Og Nordsjælland vil blive mindre attraktiv at bosætte sig i.

Mange kommuner i Nordsjælland arbejder seriøst på at gøre sig attraktive for at tiltrække nye borgere og virksomheder. En betalingsring vil have den stik modsatte effekt. Den vil gøre det mere besværligt, dyrere og mindre attraktivt at bevæge sig mellem hovedstaden og Nordsjælland.

Der er mange områder, hvor det bliver dyrere for helt almindelige danske familier, hvis rød blok kommer til magten. I stedet for at øge skatter, afgifter og besværligheder, mener jeg, at Nordsjælland har brug for solide reformer og vækstinitiativer, der kan fremtidssikre vores velfærd.

Sankt Hans 2011: Vi er udfordret, men vi er grundlæggende stærke

Jeg elsker midsommeren. De sprøde dugfriske morgener. De lyse nætter. Markernes frodighed. Overalt en overvældende variation af friske grønne farver. Endnu er alt på vej frem. Blomsterne i vores haver er på vej frem. Frugterne på vores træer vokser sig store og indbydende. Og rundt om os på marker modnes afgrøder, og vidner om, at frugten af hårdt arbejde snart skal høstes.

Jeg tror godt at jeg ved hvorfor jeg holder så meget af netop denne årstid – og især midsommeren. Jeg tror det hænger sammen med, at når vi når til Sankt Hans, så ved vi godt, at sommeren er ved at være over os. Så ved vi, at selv om der altid er meget der skal nås inden sommeren rammer os, så er det snart sommer i Danmark. Og dermed tid til et tiltrængt hvil og mere tid sammen med vores kære.

For rigtig mange betyder midsommeren også at byde en ny tid velkommen. Der er sikkert nogen her i aften, der har børn eller børnebørn, som skal starte i skole når sommerens hvil er lagt bag os. Der er med garanti nogen her i aften, der har børn eller børnebørn som skal op i næste klassetrin og måske starte på nye fag efter sommerferien. Og måske er der endda nogen her som ved netop denne midsommer afslutter et langt – og forhåbentlig godt – skoleforløb og skal i gang med en ungdomsuddannelse – og den næste fase af livet.

Midsommer er afslutning. Men midsommer også forventningsfuld glæde og længsel efter nye begyndelser, nye håb og nye udfordringer.

Der er jo altid meget snak om hekse i forbindelse med Sankt Hans. Og der er sikkert mange taler rundt om i landet som lige nu handler om hekse. Jeg interesserer mig ikke for hekse-delen af vores Sankt Hans traditioner. Og derfor kommer resten af min tale heller ikke til at handle om hekse.

Det er ikke fordi jeg ikke kender en enkelt heks eller to 🙂  men fordi jeg er langt mere optaget af bålet og det lys vi traditionen tro tænder i aften mens vi sammen synger viser fra den danske sangskat.

Jeg er optaget af det lys vi traditionen tro tænder, for det repræsenterer håbet og troen på vort samfund. Sagen er jo, at vores danske traditioner om at tænde bål og skabe lys ved midsommer minder os om hvad det betyder at være dansk – og om at leve i et frit og et rigt samfund. Et samfund, der hviler på en stolt og lang historie. Traditionerne fortæller en historie om os selv, om vores fortid og vores forfædre. Om det land vi lever i, og ikke mindst den by vi bor i.

Så når jeg ser lyset fra bålet i aften vil jeg tænke på, at selv om vores samfund er udfordret, så er vi et stærkt samfund. Vi er udfordret, men vi er grundlæggende stærke. Det vidner dette lokalsamfund om – og det sammenhold jeg oplever I har, er stærkt og overvældende. I står sammen om det der er vigtigt. Ikke kun for jeres egen skyld, men for lokalsamfundet.

I har stået sammen om jeres skole, om sikre skoleveje og om at blive inddraget og hørt i den demokratiske beslutningsproces. Jeg kommer selv fra et mindre lokalsamfund, så jeg forstår og deler til fulde det engagement jeg oplever her omkring ønsket om at bevare Ll. Lyngby skole.

For mig har det været afgørende at sikre, at vi på trods af ændringer på skoleområdet, fortsat har gode lokale folkeskoler i vores mange levende lokalsamfund. En skole er langt mere end de bygninger, hvor vores børn lærer matematik, dansk og historie. Det, at vi som kommune har gode lokale folkeskoler i vores lokalsamfund er kulturbærende. Det er med til at gøre vores del af landet til et levende og attraktivt sted at slå sig ned og bo.

Det at vi har gode lokale skoler i vores lokalsamfund er i mine øjne en af de helt grundlæggende forudsætninger for at gøre det attraktivt at bo og leve her. Tak fordi I hjælper til med at passe på og værne om den kvalitet.

I år er det valgår og jeg er politiker. Derfor bliver jeg ofte spurgt om, hvorfor vi altid taler så meget om penge? Spørgsmålet er rigtig godt, for økonomi er jo kun interessant, fordi det er dét robuste fundament som man skal basere sine politiske visioner på. Det gælder lokalt og det gælder på Christiansborg. Vel at mærke, hvis de visioner vi har, skal kunne føres ud i livet. Kan man ikke betale for sine politiske visioner, reduceres politik til et spørgsmål om uforpligtende intentioner og løse tanker, der ikke kan gennemføres. Og hvad kan man som borger bruge det til?

Der skal være råd til vores velfærd – også i fremtiden. Der skal være råd til fortsat at bevare lokale skoler. At investere i bedre hospitaler og sundhed. Kvalitet i børnepasningen med åbningstider, der passer til fleksible arbejdstider. Vores skoler skal være blandt de bedste i verden med flere undervisningstimer og med bøger og moderne teknologi frem for fotokopier og aflyste timer. Vores ældreomsorg skal være tryg og der skal være masser af muligheder for frit valg i en tryg alderdom. Der skal med andre ord være råd til varig god service til både børn, unge og ældre.

Derfor er jeg optaget af reformer, der sikrer at vi kan betale for vores visioner. For hvis man ikke kan betale for sine politiske visioner bliver Danmark et fattigere land.

Om lidt skal bålet tændes ligesom der over hele landet lige nu bliver tændt bål og lys.

Når bålet tændes vil jeg sende dem jeg holder af, som betyder – og har betydet – noget for mig, en tanke. Jeg vil lade varmen og lyset fra bålet minde mig om, at nok har vi været udfordret som samfund. Men vi er grundlæggende stærke. For vi bor i et land hvor frihed, frisind og fællesskab giver både tro og håb om, at de mange kvaliteter vi har, både kan og skal vi være sammen om at bevare og fremtidssikre.

Rigtig god Skt. Hans.