Forsvarlig afvikling af tilslutningspligt

Det er glædeligt at flere borgerlige partier i Hillerød er enige med Venstre i at det er urimeligt, at kun halvdelen af fjernvarmekunderne i Skævinge har mulighed for at fravælge fjernvarmen, mens den anden halvdel ikke har den mulighed.

I denne byrådsperiode har Venstre og Dansk Folkeparti ellers stået alene i Byrådet med et politisk ønske om at se nærmere på modeller for hvordan tilslutningspligten kan afvikles – og afvikles forsvarligt. I maj 2010 bad Venstre, sammen med Dansk Folkeparti, om at der blev nedsat en hurtigarbejdende gruppe for at undersøge konkrete og forsvarlige modeller for ophævelse af tilslutningspligten. Det har resulteret i en række administrative tiltag, men intet konkret politisk omkring modeller for afvikling af tilslutningspligt.

I september 2010 behandlede Byrådet igen fjernvarmepriserne i Skævinge. Igen stillede Venstre og Dansk Folkeparti politisk forslag om, at der skulle udarbejdes modeller for, hvordan alle fjernvarmeforbrugere på lige vilkår kunne udtræde af fjernvarmeforsyningen. Det forslag stemte Venstre og DF for, mens alle andre partier i Byrådet stemte imod.

I Venstre ser vi frem til, at der nu er flere borgerlige partier som deler vores synspunkter og som på Christiansborg har taget initiativ til at se på lovgrundlaget for tilslutningspligten.

Byrådet skal huske lokal byudvikling

I lang tid har borgere, lokalråd og foreninger deltaget i forberedelser til det, der skal blive en ny kommuneplan. Hvis det står til Venstre skal den rumme boligudvikling i nye områder som Hillerød Syd, men også skal tage højde for vores mange lokalsamfunds ønsker og behov for boligudvikling.

Den tidligere VK-regerings beslutning om placering af supersygehus i Hillerød har været med til at muliggøre ny by- og boligudvikling i vores kommune. Dette er, sammenholdt med beslutning om ny S-station, etablering af campus; og en positiv udvikling i Hillerød handelsliv, en fantastisk mulighed for at styrke Hillerød som Nordsjællands center for udvikling.

Venstre har deltaget aktivt i den forberedende dialog til kommuneplanen og jeg glæder mig over at så mange borgere, foreninger og lokalråd har vist interesse. I det kommende arbejde skal byrådet huske, at byudvikling er relevant flere steder end i nye bydele som Hillerød Syd.

Venstre er en klar fortaler for både central og lokal byudvikling. I det kommende arbejde vil Venstre derfor fortsat arbejde for, at der ikke alene er fokus på udvikling af nye bydele. Står det til Venstre, skal boligudvikling i eksisterende lokalsamfund prioriteres højt. Helt konkret opfordrer Venstre alle lokalråd til at fortsætte og konkretisere den lokale debat om i hvilken udtrækning, hvor og hvordan man ønsker byudvikling i sit lokalområde. Det er helt oplagt, at når man taler om en mulig boligudvikling i vores lokalsamfund, så vil de landsbyvisioner som mange lokalråd har arbejdet grundigt med, være et konkret og fornuftigt udgangspunkt.

For Venstre er en nænsom boligudbygning i dialog med lokalråd et vigtigt politisk værktøj, som kan sikre, at vi også fremadrettet har mulighed for at bevare og styrke gode lokale folkeskoler, gode lokale pasningstilbud og et varieret boligudbud, der gør det muligt – også som senior – at blive boende i sit lokalsamfund, hvis det er det man ønsker.

I en tid hvor mange fokuserer på nye boligområder og nye borgere, mener Venstre at det er vigtigt også at sende et politisk signal til de mange borgere og virksomheder, der allerede bor her i vores kommune om, at der er politisk fokus på at passe på og prioritere det vi allerede har.

Venstre: grov tilsidesættelse af byrådets ønske om helårsstatus i Nødebo

Miljøminister Ida Aukens golde, men klare, afvisning af at imødekomme Hillerød byråds indstilling om, at det skal være muligt for sommerhus-ejendomme i Nødebo at opnå status som helårsboliger, er ikke rar læsning. I et kortfattet afvisende svarbrev til Hillerøds borgmester bliver Hillerød byråds klare ønske om mulighed for helårsstatus brutalt affærdiget med meget luftige argumenter om dels ”særlige forhold vedrørende Natura 2000” og dels endnu mere luftige argumenter om lavbundsområder og dræningsforhold.

Det er et bekymrende udtryk for, at SF’s miljøminister tilsyneladende har større tiltro til slotsholmens embedsmænd end os lokale politikeres vurdering. Det er ellers os som kender lokalområdet og som kender til de klare fordele, der er ved at muliggøre helårsstatus for de berørte sommerhuse i Nødebo.

Venstre er det parti i Hillerød byråd som fra staren har været fortaler for at sommerhusområdet i Nødebo skal have mulighed for at opnå status som helårsboliger. Siden har partiet arbejdet for enighed i byrådet om, at det er helt naturligt at de resterende sommerhuse i Nødebo kan opnå helårsstatus. Argumenterne fra Venstre har bl.a. været, at sommerhusområdet er en helt naturlig afrunding af det eksisterende byområde i Nødebo – og at det er nærmest umuligt at skelne når man bevæger sig fra byområdet til sommerhusområdet.

Venstre er ikke tilfreds med den reaktion som Hillerøds borgmester er kommet med i en pressemeddelelse oven på svaret fra miljøministeren. I en pressemeddelelse giver borgmesteren udtryk for at være ked af det og anbefaler borgere i Nødebo at lave høringssvar til landsplandirektivet.

Når man som jeg længe har været meget optaget af denne sag og godt ved hvor naturligt det er, at der kan opnås helårsstatus for sommerhusområdet i Nødebo, så er det altså ikke udtryk for politisk slagkraft, at borgmesterens svar til miljøministerens kolde afvaskning er, at hun er ked af det.

Venstre havde gerne set, at miljøministerens kolde afvaskning af Hillerød byråds enighed om mulighed for helårsstatus var blevet mødt med et langt større lokalt engagement og at tonen overfor miljøministerens brutale tilsidesættelse af klare lokalt forankrede ønsker om helårsstatus, var blevet mødt med en mere slagkraftig politisk reaktion.

Ifølge Venstre er det ikke tilstrækkeligt, at en borgmester reagerer ved at sige at hun er ked af det og holder kommunens borgere hen med snak ved at sige, at de kan indgive et høringssvar til landsplandirektivet; og at kommunen vil nævne sagen igen.

Hvis ikke kommunens reaktion er mere engageret er jeg bange for, at mange borgere vil sidde tilbage med et indtryk af at man bliver holdt hen med snak – og det er ikke rimeligt. Der er brug for i langt højere grad at sikre, at vores lokale slagkraftige politiske argumenter overbeviser miljøministeren om de tabte muligheder og fraværet af logik i ministerens afgørelse af denne sag.