Pressemeddelelse om budgetforlig 2013 i Hillerød Kommune

Et budget med økonomisk ansvarlighed i højsædet

Flere års hårdt arbejde med at sikre en ansvarlig og fornuftig økonom har båret frugt. Tidligere var der permanent ubalance i kommunens indtægter og udgifter. Tingene hang ikke sammen. Og der var ikke fokus på at styre økonomien. Nu er vi heldigvis kommet så langt, at det hænger fornuftigt sammen. Vi kan koncentrere os om at prioritere med forskellige områder, og effektivisere for at få skattekronerne til at række længere. I den forbindelse er aftalens elementer om konkurrenceudsættelse på det tekniske område et fornuftigt skridt. Det er serviceeftersynet på ejendomsområdet også.

Og aftalens indhold vedr. en konkret digitaliseringsstrategi og investeringer i velfærdsteknologi peger i samme retning.

Skoleområdet som får et løft
Venstre er glad for at det er lykkedes at afsætte i alt 7,3 mio. til renoveringer og funktionsopgraderinger af vores folkeskoler. Det er tiltrængt og står det til Venstre gentager vi samme prioritering, når vi sidder her igen næste år.

Vi synes det er positivt at der ikke spares på undervisningsmidler, på skoleassistenter og den pædagogiske medhjælp i børnehaveklasserne. Og godt at der ikke spares på M-kurserne, der er nødvendigt for at sikre at inklusionsarbejdet bliver en succes.

Vi synes også det er positivt, at vi alle – her før de kommende forhandlinger med lærerne – understreger behovet for flere undervisningstimer.

Børnepasning får et løft
Venstre glæder sig også over at vi kan styrke vores børnepasning med et løft i normering og kompetenceudvikling hos medarbejderne. Det har Venstre arbejdet for længe.

Venstre har haft som udgangspunkt og som målsætning i forhandlingerne, at vi ikke vil gennemfører tilpasninger, som har urimelige konsekvenser i lokalsamfundet. For Venstre er det væsentligt, at kommunen fortsat har gode lokale dagtilbud. Det har været en målsætning for Venstre, at når tilpasningerne er gennemført, så skal vi stadig være en kommune med forskellighed i vores pasningstilbud.

Erhverv
Endeligt er det positivt at byrådet i 2013, i samarbejde med C4, vil tage fat på en konkret handleplan for Hillerød som vækstcentrum i Nordsjælland. Venstre har arbejdet for at der skal være meget konkrete målsætninger og tiltag som understøtter byrådets ambition om at vores kommune skal være et nordsjællandsk vækstcentrum med masser af nye arbejdspladser. Det er en helt nødvendig politisk dagsorden som jeg glæder mig til at tage fat på.

Og i den forbindelse vil jeg slutte med at pointere at vejen frem jo ikke er nye afgifter på vores handel og derfor er vi tilfredse med at nye facadeafgifter og afgifter for udeservering ikke bliver til noget. Vi har accepteret finansieringsforslaget med stadepladserne på torvet fordi den indtægt kan medvirke til, at kommunen kan give et fast tilskud til City-koordinator funktionen i C4 som har en påviselig positiv effekt på handel, liv og aktiviteter i vores by.