Skoler og ejendomsskat

På økonomiudvalgets seneste møde behandlede vi ansøgninger fra en række privatskoler om fritagelse for betaling af grundskyld, således som det også er tilfældet for bl.a. kommunens egne skoler. I den forbindelse efterlyser Jonathan Nielsen fra Liberal Alliance, at byrådet giver kommunens privatskoler en håndsrækning i form af fritagelse fra betaling af grundskyld.

Set med mine øjne var det problematisk, dels at finde finansiering for en fritagelse midt i et budgetår, og dels at beslutte fritagelse af enkelte skolers betaling af grundskyld frem for andre. Derfor stillede Venstre forslag om, at der i det kommende budgetarbejde bliver udarbejdet beregninger for samtlige privatskolers fritagelse af grundskyldsbetaling. Jeg er glad for, at resten af økonomiudvalget støttede op om Venstres forslag. Nu kan det indgå som konkret forslag i det kommende budgetarbejde og prioriteres politisk.

For Venstre er gode kommunale skoler hjerteblod. For Venstre er det afgørende, at byrådet sætter ambitiøse mål for vores folkeskoler og konstant har blik for tiltag der kan gøre vores skoler til landets bedste. Men Venstre sætter også pris på forældres frie valg og mulighed for at kunne vælge en privatskole.

Om det, i de kommende budgetforhandlinger, bliver muligt at finde den nødvendige finansiering til at fritage privatskoler for at betale grundskyld, vil vise sig. For Venstre er der en række andre skatte- og afgiftslempelser, som jeg må indrømme står højere på prioriteringslisten. Eksempelvis står det højt på Venstres liste at reducere børnefamiliernes takster på pasningstilbud. Det vil også stå meget højt på Venstres liste at styrke beskæftigelsen i kommunen ved at reducere skatter og afgifter på private virksomheder.

En visionær erhvervskommune hvor man har lyst – og råd – til at bo

Der er dem der mener, at vores økonomi er for sårbar til at gennemføre lempelser på kommunale takster og afgifter og at vi derfor slet ikke skal tale om det. Men debatten om omkostningsniveauet for virksomheder og borgere i vores kommune er yderst relevant. Det vil være Venstres udgangspunkt når kommunens erhvervsstrategi skal behandles senere på måneden. Der er behov for at sikre at det ikke bliver dyrere at bo eller drive virksomhed i vores kommune. Tværtom.

Vi bor i et fantastisk område og vi har fantastiske fysiske rammebetingelser. Venstre har en klar ambition om at vores kommune skal være vækstcenter for nye arbejdspladser og være den foretrukne handels- og erhvervskommune i Nordsjælland. Flere nye virksomheder vil betyde flere lokale arbejdspladser. Flere nye borgere, der vælger at flytte til vores kommune, vil betyde flere skatteindtægter. Med de udviklingsplaner, der er for vores kommune, er der brug for at vi kommer op i superligaen over kommuner, der er så attraktive at de er i stand til at tiltrække nye virksomheder og nye borgere. Dette samtidig med at vi skal passe på de bolig-, handels- og erhvervsmæssige værdier vi har i dag. De økonomiske rammevilkår som kommunen byder borgere og virksomheder skal derfor løbende ses efter i sømmene for at sikre at vi er konkurrenceparate.

Behovet for at sikre at flere virksomheder og borgere finder frem til at slå sig ned i vores kommune, samt at det bliver mere attraktivt at udvikle og skabe nye private arbejdspladser, er større end nogensinde. Hillerød er forholdsvis dyr at bo og drive virksomhed – og vækste – i. Venstre arbejder for at en kommende erhvervsstrategi kommer tættere på hvilke konkrete politiske tiltag, der skal til for at vi kan fastholde og udvikle ambitionen om at være en Nordsjællandsk vækstdynamo hvor man har lyst – og råd – til at bo.