Forenklet erhvervsservice i samarbejde med C4

Det er glædeligt, at byrådet for nylig enedes om en ny erhvervsstrategi for kommunen. Strategien indeholder mange gode elementer, der vil gøre det lettere at starte og drive virksomhed i vores kommune. Strategien må dog ikke blive en sovepude. Derfor er det vigtigt, at alle gode ideer, der kan fremme jobskabelsen, kommer frem – og meget gerne så de kan nå at blive indføjet i de kommende handleplaner. Liberal Alliance og Venstre håber på den baggrund, at der vil være bred politisk opbakning til, at alle virksomheder fremover får forenklet deres indgang til kommunens erhvervsservice og myndighedsfunktioner.

Det er af helt afgørende betydning for erhvervslivet at reducere bøvl og spildtid. Det gælder naturligvis også, når de har brug for at benytte kommunens tilbud, skal leve op til kommunale krav eller på anden måde har behov for dialog med kommunen. I dag skal de dog have fat én afdeling, hvis de ønsker at starte en byggesag, rådgivning om udbudsprocesser er et andet sted, og miljøsager behandles et helt tredje. Det er hverken optimalt for virksomhederne eller for kommunen.

Konkret forestiller vi os, at byrådet spørger C4, som allerede er i tæt dialog med en meget stor del af byens virksomheder, om C4 vil være villig til at blive den samlende indgang til Hillerød Kommune for alle virksomheder med mindre end eksempelvis tyve medarbejdere. Vores vurdering er, at alle større virksomheders kontakt til kommunen med fordel kunne gå igennem én ledende medarbejder på direktørniveau på rådhuset.

Byens virksomheder er afgørende for finansieringen af vores lokale velfærdsordninger. Det gælder såvel store som små virksomheder. Vi vil føle os trygge ved at drøfte overtagelse af den eksisterende kommunale erhvervsservice og rådgivning for virksomheder med under eksempelvis tyve medarbejdere med C4, da der i forvejen er godt og tillidsfuldt samarbejde mellem kommunen og C4. Skal vi have mere ud af det samarbejde, vil det være naturligt at bygge videre på et i forvejen godt samarbejde. Det vil desuden give kommunen mulighed for at fokusere på de store investorer og virksomheder, som kræver en mere teknisk og mere direkte indgang til kommunens ledende medarbejdere.

(Skrevet sammen med Jonathan Nielsen, spidskandidat for Liberal Alliance i Hillerød)

Færre regler og flere nye jobs

At skabe optimale rammer for etablering af nye private arbejdspladser er et af de allervigtigste politiske mål. Krisen har kostet arbejdspladser og skal den udvikling vende, så er der er brug for at gøre det både lettere og langt mere attraktivt at støtte op om foretagsomhed og virkelyst. Det gælder også i Nordsjælland.

Kommuner skaber ikke nye private jobs. Men de kan medvirke til ordentlige rammer for foretagsomhed og dermed for at der skabes flere – og ikke færre – nye arbejdspladser. Desværre er kommunerne i Nordsjælland udsat for en uhensigtsmæssig detailregulering, når det kommer til muligheder for selv at planlægge erhvervs-, by- og boligudvikling.

Den detaljerede regulering af kommunernes muligheder for at planlægge erhverv og boligudvikling har en direkte hæmmende effekt på Nordsjællandske kommuners mulighed for at tage imod nye virksomheder, der gerne vil slå sig ned og etablere nye arbejdspladser. Konsekvensen af dette er, at Nordsjælland går glip af nye gode arbejdspladser. Det er alt andet end holdbart, når det der er brug for netop er nye arbejdspladser.

Flere nye private arbejdspladser i Nordsjælland er vigtigt. Derfor mener jeg, at der er behov for at lette på detailreguleringen af kommunernes muligheder for at tage imod nye virksomheder og give langt friere lokale muligheder for at styre både bolig og erhvervsudvikling