En håndsrækning til boligejerne

I Venstre mener vi, at vores kommune skal være en kommune som man både har lyst og råd til at bo i – og blive boende i.  Vi har igennem en årrække haft en uændret grundskyldspromille – og det er godt. På trods af det, oplever mange familier, at beløbet man betaler i grundskyld er steget de seneste år. Det skyldes fortrinsvis nogle tekniske fremskrivninger. Men konsekvensen er, at mange familier betaler mere og mere i grundskyld.

Stigende udgifter til skatter, som ikke er begrundet i en større indkomst, er en tikkende bombe under rigtig mange familiers økonomi. Det gælder især nyetablerede familier og familier som i forvejen har en trængt økonomi. Derfor vil Venstre i de kommende budgetforhandlinger få undersøgt mulighederne for et loft over grundskylden, så det man betaler i år også vil være det maksimale man skal betale i grundskyld de kommende år. Det som Venstre ønsker er, at familier i vores kommune kan have vished om hvad man konkret kan forvente at betale i grundskyld og ikke får en grim overraskelse over at familiens budget bliver udhulet af stigende udgifter til skatter.

Hvis det skal blive til noget kræver det to ting. For det første skal der være et politisk flertal for at gennemføre det sammen med Venstre. For det andet kræver det, at den nødvendige finansiering bliver fundet og prioriteret politisk sammen med andre gode forslag i budgetforhandlingerne.

Venstre vil tage aktivt del i afklaring af begge de forudsætninger.

Ældre skal ikke betale for at stemme til ældrerådet

Ligesom andre byrådsmedlemmer har jeg modtaget henvendelse fra ældrerådet. Heraf fremgik det, at ældrerådet er blevet præsenteret for forslag om at stemmeberettigede til ældrerådet henvises til brevafstemning når der til efteråret er valg til ældrerådet samtidig med byrådsvalget.

Den skitserede løsning har fået en hård medfart af ældrerådet – og det med rette. For det ville betyde, at ældre selv skal betale for at sende deres stemmeseddel og dermed afgive stemme til ældrerådet. Dermed ville vi være sikret en historisk lav stemmeprocent. Det kan ingen være tjent med.

Der er brug for en pragmatisk løsning som kan fungere i praksis. Den kunne være, at de mange tilforordnede til byråds- og regionsrådsvalget bliver bedt om også at håndtere kontrol af valgkort og udlevering af og opsamling af stemmesedler til ældrerådsvalget.

Ældrerådet gør en kæmpe indsats og er en vigtig samarbejdspartner for kommunen. Det er derfor væsentligt for Venstre, at vi finder en pragmatisk løsning som fungerer i virkelighedens verden. Byrådet har målsætning om at styrke unge menneskers valgdeltagelse til kommunalvalget og ligesom høj valgdeltagelse blandt unge vælgere er en målsætning, må byrådet ikke svigte de demokratiske principper når der er valg til ældrerådet.