Positive meldinger om spildevandsplan

Når man læser Frederiksborg Amts Avis i dag (31. juli) konstaterer jeg, at der er en række partier, som er enige med Venstre i, at forslaget til spildevandsplan skal tilpasses, så planen ikke får urimelige økonomiske konsekvenser for mange borgere i vores kommune. Det er positivt.

For Venstre er det vigtigt at omkostningerne ved de tiltag som bliver besluttet står mål med de påviselige miljømæssige effekter, der er med investeringerne. Det er også vigtigt for Venstre, at den meget ambitiøse tidshorisont tilpasses til et mere realistisk niveau. Endelig er det vigtigt for Venstre, at vi får belyst om der er flere alternative – og gerne billigere – måder at håndtere de store mængder regnvand på.

I Venstre vil arbejder vi for, at vores kommune skal være en kommune, hvor man både har lyst og råd til at bo – og blive boende. Jeg ser derfor frem til at der, med de politiske udmeldinger der et kommet, kan laves en robust politisk aftale om en løsning, der gør, at vi får en spildevandsplan som i højere grad tager højde for borgernes mulighed for at finansiere tiltagene og for differentierede løsninger.

Venstre lytter til borgerne – også omkring spildevandsplanen

Læserbrev af gruppeformand, Peter Frederiksen. Bragt i Frederiksborg Amts Avis 26. juli 2013

Hillerød Kommune har netop haft udkast til Spildevandsplan for 2013-16 i offentlig høring. En række borgere og foreninger har kommenteret planen, og der er fremkommet en mængde spørgsmål og bekymringer, som nu skal besvares.

Når Miljø- og Teknikudvalget, Økonomiudvalget og til sidst Byrådet efter sommerferien tager fat på den videre behandling af den embedsmandsplan, der har været i høring, så har Venstre ligesom borgerne – og måske også andre partier – en række spørgsmål, som skal opklares.

Venstre anerkender, at der er behov for tiltag, som især skal reducere de negative virkninger af de ekstreme regnmængder, vi ind imellem oplever. Særligt Østbyen og Pøle Å-systemet er sårbart.

Men Venstre vil gerne diskutere, om det virkelig er nødvendigt at kræve separatkloakering – og om det er nødvendigt i alle de områder, der er foreslået af embedsmændene. Fx i den sydlige del af kommunen, som ikke er en del af Pøle Å-systemet? Der udestår også en endelig afklaring om muligheden for at lede mere vand gennem Havelse å i forbindelse med etablering af nyt rensningsanlæg i Hillerød Syd.

Venstre vil også gerne drøfte med de andre partier, om der fx er andre metoder, som kan tages i anvendelse i stedet for den dyre separatkloakering?

For Venstre er tidsplanen også yderst relevant at overveje. Det er en meget stor udgift, som pålægges de enkelte boligejere, og for rigtig mange boligejere er 50.000,- kr. ikke sådan lige at spare op over en kort periode. Venstre vil derfor også gerne drøfte, om vi kan lave en mere udstrakt tidsplan, hvis separatkloakering viser sig nødvendig.

Venstre vil også drøfte om de samlede investeringer i fælles anlæg og på de enkelte private grunde, som løber op i flere hundreder millioner kroner, er fornuftige. Får vi miljø nok for pengene på denne måde? Eller er der andre måder ar investere mere hensigtsmæssigt?

Det kan lade sig gøre

Det har længe været Venstres udgangspunkt, at byrådet, for at forbedre kommunens service, er nødt til at finde pengene indenfor de budgetrammer, vi har i dag. Det er den virkelighed, som det kommende byråd står overfor. Derfor er det glædeligt at læse den seneste udmelding fra byrådsmedlemmer fra B og C. Jeg glæder mig over, at der tegner sig et grundlag for et robust borgerligt-liberalt sammenhold om at vores kommune skal køre længere på literen for at få råd til mere.

For Venstre er det helt centralt at sikre, at vi har råd til at gennemføre serviceforbedringer på kernevelfærdsområder som skoler, børnepasning og ældreomsorg. Det er der i den grad brug for – og det kan lade sig gøre. Og Venstre er klar til at anvise hvordan finansieringen skal sikres, så det ikke bliver ved snakken. Venstres finansieringsplan har tre spor.

For det første vil vi sikre at vi hele tiden betaler den rigtige pris for den service vi selv leverer – og den som vi betaler andre for at levere.  For det andet er vi optaget af at gennemføre reformer af den måde som vi leverer service på, så skattekronerne rækker længere. For det tredje er vi optaget af, at vi som kommune skal være mere konkurrenceparate i forhold til omverdenen, så vi bedre kan fastholde og tiltrække både nye borgere og nye arbejdspladser.

Ser man på Dansk Byggeris seneste rapport om kommunernes erhvervsvenlighed ligger Hillerød på plads nummer 65 ud af 98. Placeringen i den lave ende skyldes primært kommunens høje skattetryk. Lad os derfor allerede nu sammen tage fat på helt konkret at se de økonomiske rammevilkår efter i sømmene som kommunen byder borgere og virksomheder. Dette med det formål, at vi skal være en kommune, hvor man både har lyst – og råd – til at bo og drive virksomhed.