Pressemeddelelse: Venstre tager ansvar for udvikling af vores by

Venstres politik for Møllebro er krystalklar. Forud for kommunalvalget, under valgkampen og her efter valget, har Venstre tydeligt sagt, at torvehaller i det kommende center er positivt, hvis det kan sikres, at torvehallerne ikke kan ændres til traditionelle dagligvarebutikker. Den afklaring er nu på plads og derfor er Venstre stadig positiv overfor torvehaller.

Venstre tager ansvar for udviklingen af vores by. Det er Venstres politik at værne om de værdier vi har i vores handelsliv og at sikre, at vores by udvikler sig handelsmæssigt så vi også fremover er Nordsjællands foretrukne handelsby”. Sådan udtaler Venstres Klaus Markussen efter behandlingen af sagen om torvehaller i økonomiudvalget.

Venstre er endvidere tydelig på, at opbakningen til torvehaller også afhænger af, hvilken effekt torvehaller vurderes at have på handelen i den eksisterende bymidte. Også her er Venstres linje den samme før, under og efter kommunalvalget. Eksperternes konklusion i det omfattede materiale til økonomiudvalget er nemlig, at torvehaller ikke i sig selv har en negativ effekt på den almindelige detailhandel i vores bymidte.

I forlængelse af dette udtaler Klaus Markussen: ”Diskussionen i pressen har i længere tid handlet om torvehallerne, som er en lille del af centeret. Det har i mindre grad handlet om, hvad vi politisk skal gøre for at sikre, at det nye center bliver et supplement for vores eksisterende bykerne. Jeg vil utrolig gerne medvirke til, at den politiske diskussion også kommer til at handle om, hvordan vi får den store del af centeret med de mange kvadratmeter, samt områderne mellem det nye center og den eksisterende bykerne, til at spille sammen og skabe den synergi som skal løfte vores by samlet set.

Venstre foreslår vækstpakke for handelslivet
Vores eksisterende handelsliv gør det super godt, men det er ikke nogen hemmelighed, at detailhandelen er en presset branche. Som i mange andre byer er branchen også udfordret i vores by. Derfor har Venstre på dagens økonomiudvalgsmøde foreslået en vækstpakke for vores handelsliv.

Med udgangspunkt i den generelle konjunkturudvikling, internethandels betydning for detailhandel, ændringer af borgernes handelsmønstre mv., har Venstre foreslået, at beslutningen om torvehaller suppleres med en stribe politiske tiltag som skal styrke handelslivet i vores bymidte.

Konkret har Venstre foreslået, at en vækstplan for byens handelsliv bl.a. kan indebære fremskyndelse af byrådets samlede plan for bymidten, justering af p-afgifter (fx gratis parkering i 1-2 timer), en intensiveret indsats for handelen i gågaderne i samarbejde med C4, forbedrede rammevilkår for de handlende, samt en reduktion af dækningsafgiften.

Alt dette på baggrund af konkrete initiativer med finansieringsforslag, forberedt af forvaltning og relevante fagudvalg, således at det kan indgå i de kommende forhandlinger om kommunens budget for 2015 og frem.