Venstres vækstplan for vores bymidte

Uanset om  der kan være torvehaller i det kommende Hillerød Storcenter eller ej, så er det tydeligt for enhver, at handelen i Hillerød har det svært og nogle steder endog rigtig svært. Det samme billede ses i andre byer i hele landet. Faktisk er Hillerød måske lidt mindre ramt.

Det kalder på politisk handling. Og derfor har Venstre foreslået – og fået vedtaget i byrådet– en række initiativer for handelen i Hillerød. Vi kalder det en vækstpakke for handelslivet i Hillerød.

Med udgangspunkt i den generelle konjunkturudvikling, internethandelens betydning for detailhandel, ændringer af borgernes handelsmønstre mv., har Venstre foreslået, at beslutningen om torvehaller blev suppleret med et løfte om en stribe politiske tiltag, som hver især og samlet set skal styrke handelslivet i vores bymidte.

Det er der brug for. Nyt center eller ej. Torvehaller eller ej. Vores by og vores handelsliv har brug for, at byrådet udviser handling og sørger for at gøre det til en klar politisk målsætning at styrke vores bymidte og styrke mulighederne for at skabe bedre vilkår for de handlende i vores by. Ikke i løbet af valgperioden. Ikke på en to-årig horisont i forbindelse med handleplaner og fortsættelse af lange snakke, om hvad man kunne gøre. Vi ved godt, hvad der er brug for og det er Venstres politik at der skal handling til. Nu!

Vækstpakken indebærer bl.a., at vi fremskynder den plan for bymidten, som byrådet blev enige om at lave i oktober sidste år. Vi ønsker også, at en vækstplan for vores bymidte skal indeholde en gradvis justering af p-afgifter (fx gratis parkering i 1-2 timer), en intensiveret indsats for handelen i gågaderne i samarbejde med C4 og flere andre interessenter, forbedrede rammevilkår for de handlende, samt en reduktion af dækningsafgiften.

Disse overordnede temaer skal konkretiseres med handlinger, og der skal anvises finansieringsforslag forberedt af forvaltning og relevante fagudvalg, således at det kan indgå i de kommende forhandlinger om kommunens budget for 2015 og frem.

Målsætningen for Venstre er klar: en mere attraktiv og stærkere bymidte, flere arbejdspladser og en fremtidssikring af, at Hillerød er og skal være Nordsjællands foretrukne handelsby.

Indlæg skrevet sammen med Peter Frederiksen, V