Plads til mere erhverv og byudvikling i helhedsplan

Helhedsplanen for den nye bydel i Hillerød syd, Favrholm, er en flot plan som på mange måder rummer de visioner byrådet har for kommunens store sydlige udviklingsområde. I Venstre ser vi frem til at udvikle en ny moderne bydel med boliger, flere nye arbejdspladser og visionære byrum omkranset af vores smukke natur. Forvaltningen har lavet et flot arbejde og udgangspunkt for den politiske proces.

Det er Venstres udgangspunkt, at vores nye bydel skal være visionær og innovativ, så vi kan tiltrække både nye borgere og nye arbejdspladser. Derfor er det centralt for Venstre, at mulighederne for anvendelse af arealer til erhverv og boliger bliver udnyttet optimalt. Det er der flere gode eksempler på i helhedsplanen. Men Venstre arbejder på at løfte helhedsplanen når det handler om, at området med den store pendlerparkeringsplads, kan udnyttes mere hensigtsmæssigt end det er udlagt i planen, hvor det udelukkende er en stor pendlerparkeringsplads.

Området, der er udlagt til pendlerparkering, er et helt centralt område i helhedsplanen. Det er et område, hvor tæt byudvikling med bolig og erhverv både er muligt og ønskeligt for kommunen. Det er Venstres udgangspunkt, at perspektiverne i helhedsplanen kan løftes på dette område. Derfor ser jeg gerne en mere visionær løsning, end at området alene skal anvendes som en stor parkeringsplads. Det som Venstre gerne vil se mere af i det område af helhedsplanen, er en langt større udnyttelse af det meget centrale område til mere erhverv, mere byrum og flere boliger.