Venstre ønsker bred politisk løsning om storcenter

Venstres byrådsgruppe ser frem til en grundig gennemlæsning af de mange høringssvar til lokalplanen for Hillerød Storcenter. Debatten har været intens og mange perspektiver er blevet vendt. Det er rigtig godt! For det vidner om en stor og positiv interesse blandt borgere og handelsliv for udviklingen af vores by og kommune.

I Venstre synes vi det er positivt, når investorer har interesse for at skabe flere nye arbejdspladser i vores kommune. I Venstre synes vi, det er positivt, at et nyt center vil øge den samlede handelsomsætning. I Venstre synes vi, det er positivt, når vi forbedrer mulighederne for styrke Hillerøds position som Nordsjællands foretrukne handelsby.

I Venstre ønsker vi løsninger, som både tager hensyn til de mange tilkendegivelser fra borgere og eksisterende handelsliv, og som rummer muligheden for en fornuftig løsning for investor.

Mange har udtalt sig med stor skråsikkerhed om centerets betydning; selvom det er uhyre komplekse problemstillinger det handler om. Både for vores muligheder fremadrettet og for hvilken betydning centeret har for vores eksisterende bykerne. I Venstre er vi bevidste om at det er umuligt at være 100 pct. klar på hvad fremtiden byder. Virkeligheden er, at det eneste vi kan være sikre på er, at den lokalplan som har været i høring, ikke bliver vedtaget i dens nuværende form. Årsagen til dette er flere.

Der er fremkommet nye spørgsmål og gode argumenter rettet både for og imod dele af lokalplanen. Dertil kommer at Hillerød Kommune skal forhandle med de kommuner, som har gjort indsigelser. I disse forhandlinger skal der laves kompromisser, som gør at arbejdet med storcentret kan fortsætte.

Det giver byrådet en god mulighed for at samles. For at parkere konfrontationerne og etablere en bred enighed om, hvilken vej vi skal fremadrettet. Venstres position er, at vi skal lytte til borgere, handel og nabokommuner, og at et mere samlet byråd skal formulere et nyt kompromis, som har de kvaliteter, at de kan samle både byråd, borgere og bygherre i løsninger, der er praktisk mulige og som tager hensyn til både by, eksisterende bykerne og til bygherren. Og som frem for alt vil være til fordel for udvikling i vores bymidte og kommune og samler i stedet for at sprede. Det er muligt hvis vi vil.

Frit valg skal styrkes, ikke stækkes

For mig er det frie valg en værdipolitisk hjørnesten. Det frie valg handler om menneskesyn, om at sætte borgere i centrum – og før systemet. Det frie valg handler om, at velfærdsydelser indrettes på borgernes præmisser og på den enkeltes behov.

Desværre er borgenes frie valg blevet indskrænket og begrænset af regeringen og venstrefløjen siden regeringsskiftet i 2011. Udover at afskaffe flere muligheder for frit valg, har regeringen gjort det til sin politik at gøre det sværere at foretage et kvalificeret frit valg. Regeringens vej er ikke den rigtige. Det frie valg skal styrkes, ikke stækkes.

Med det frie valg er det borgerne, der afgør hvad der er god service. Uden frit valg er det politikere og embedsmænd, som træffer afgørelse om, hvad der er god service på borgernes vegne. Med frit valg følger et sundt element af konkurrence og større gennemsigtighed i de offentlige serviceydelsers omkostninger. Og det faktum, at der med frit valg er flere leverandører, styrker det mulighederne for, at der opstår nye ideer, nye teknologier og arbejdsgange, som alle kan lære af og som kan gøre den oplevede velfærdsservice både bedre og mere effektiv.

For fremtiden skal vi derfor styrke og udvide frit valg – eksempelvis på sundhedsområdet og på madordninger til ældre. Vi skal sikre, at man som borger, let og overskueligt kan få overblik over fritvalgsmuligheder, kvalitet og tilfredshed på en objektiv og let tilgængelig måde.