Pressemeddelelse: Venstre tager beslutning om at skrinlægge planerne om Hillerød Storcenter til efterretning

Venstre tager MGHs beslutning om at skrinlægge planerne om Hillerød Storcenter til efterretning

Venstres byrådsgruppe har under hele forløbet omkring Møllebrogrunden haft den holdning, at vi ser det som positivt, når en investor vil skabe nye arbejdspladser i vores kommune.

I Venstre støtter vi tiltag, der forbedrer mulighederne for styrke Hillerøds position som Nordsjællands vækstcenter og foretrukne handelsby.

Venstre har under hele forløbet arbejdet målrettet for løsninger, som både tager hensyn til de mange tilkendegivelser fra borgere og det eksisterende handelsliv, og som rummer muligheden for en fornuftig løsning for investor.

Den position har vi, fordi Venstre tager ansvar for en positiv udvikling af vores by.

Det er Goldschmidts beslutning at gå bort fra planerne om Hillerød Storcenter – og den beslutning mener jeg ikke, vi har anden mulighed for end at acceptere og tage til efterretning.
Når det er sagt, så opfordrer Venstres til at byrådet straks samles for at drøfte de nye planer for Møllebro og ikke mindst får en grundig drøftelse om, hvad der så skal til for at sikre, at Hillerød kan fastholde at være Nordsjællands foretrukne handelsby
”, udtaler Klaus Markussen.

Det er Venstres indtryk, at det nye forslag, som MGH har præsenteret, virker ambitiøst og interessant for Hillerøds udvikling.
Men der er en række initiativer som Venstre nu mener, skal sættes i gang i lyset af Goldschmidts beslutning om at indstille planerne for Hillerød storcenter.

Venstre fremhæver tre områder som byrådet skal tage uhyre alvorligt lige nu.
For det første er det vigtigt, at byrådet hurtigt gør op med sig selv, hvor placering af nye kommende store butikker og bokskoncepter kan være, når der givetvis kommer ønsker herom. Uden centerplaner for Møllebrogrunden risiker Hillerød at miste momentum handelsmæssigt på nogle varegrupper. Det tomrum, som de skrinlagte centerplaner medfører, skal der findes en løsning på meget hurtigt.

For det andet er det afgørende, at byrådet står sammen om en langt mere ambitiøs plan for vores bymidte end det, som et snævert flertal af byrådets medlemmer besluttede med den seneste budgetvedtagelse. Venstre fremhæver, at det nu er blevet mere aktuelt og presserende at gøre det lettere og mere attraktivt at besøge Hillerød bykerne, hvis positionen som Nordsjællands foretrukne handelsby skal bevares. Det vil ifølge Venstre betyde massive investeringer, for at gøre vores bykerne mere attraktiv.

For det tredje er det også helt afgørende for byrådets muligheder for at prioritere en positiv udvikling af vores bykerne, at byfornyelsesprojekter, som eksempelvis Slotssø-kareen, bliver vitaliseret og prioriteret i det kommende budget. Det er Venstres politik, at bykernen skal have meget mere ud af at ligge lige op ad det smukke slot og slotssø. Det er Venstres position, at byrådet skal sætte sig ambitiøse målsætninger om at få området omkring slot og slotssø til at være en sammenhængende oplevelse med bykernens handelsliv.

Foran os ligger et stort politisk arbejde med interne drøftelser blandt byrådets partier og med at forhandle med bygherre om de nye planer. Det politiske arbejde vil kræve indsigt, forståelse og evnen til at lytte. Og ikke mindst lederskab og beslutningskraft. Venstre er klar til det arbejde og målsætningen er for Venstre en bred politisk løsning, som kan skabe en solid opbakning til en fortsat udvikling af Hillerød by”, slutter Klaus Markussen.