Kvalitet og nærvær for kræftbehandling i Nordsjælland

Hospitalsplanen er lige nu i høring og jeg fæster lid til, at Regionsrådets partier følger debatten nøje og vil lægge vægt på de mange solide argumenter. Jeg følger selv debatten tæt, for det er afgørende, at indsatsen på kræftområdet i Danmark kommer op på højeste internationale niveau.

Det kan meget vel være, at et skridt i retning af at tilbyde regionens borgere den bedst mulige medicinske kræftbehandling, er at samle specialerne. Men hvorfor så ikke overveje at samle et så centralt sundhedsfagligt speciale på et helt nyt og moderne superhospital i Nordsjælland?

Det undrer mig, at samling af specialistkompetencer ofte tager udgangspunkt i at disse skal flyttes til København. Nordsjælland er fuldt og helt i stand til at understøtte videnstunge specialer. Og et nyt supersygehus i Nordsjælland, designet til topmoderne forskning og behandling, virker som en helt oplagt mulighed for at sikre kræftbehandling på højeste internationale niveau.

Dertil kommer, at jo flere sundhedsfaglige specialer Regionsrådet beslutter at flytte fra det nye supersygehus i Nordsjælland, jo større er risikoen for, at Regionsrådet udhuler supersygehuset i Nordsjælland allerede inden det er bygget.

En tredje ting, som jeg synes Regionsrådet skal overveje, er mulighederne for den synergi der er i Hillerøds satsning på lifescience og sundhedsfaglig forskning i det område, Favrholm, hvor det kommende supersygehus Nordsjælland er placeret. Såfremt man vælger at placere den samlede kompetence for medicinsk kræftbehandling i Nordsjælland, vil der være mulighed for at skabe en visionær synergi mellem sundhedsuddannelser, superhospitalet og en rækkende nuværende og kommende virksomheder indenfor lifescience-industrien.

Der vil med andre ord være en visionær sammenhæng mellem behandling, uddannelse og forskning som vil kunne understøtte den helt afgørende målsætning om kræftbehandling på højeste internationale niveau.

Venstre vil ikke lukke skoler i Gadevang og Nødebo

Venstres medlemmer af Børne- og Familieudvalget støtter ikke direktionens forslag om at arbejde videre med forslag om lukning af Gadevang og Nødebo skoler.

Det er en hjørnesten i Venstres skolepolitik, at vores skolestruktur skal passe til vores kommunestruktur. Det vil sige en struktur med Hillerød som den centrale store by omkranset af attraktive og levende lokalsamfund.

Venstre mener, at det vil være en alvorlig fejltagelse at fjerne det lokale skoletilbud i vores lokalsamfund. Det lokale skoletilbud er en væsentlig faktor for, at vores kommune har levende og attraktive lokalsamfund. Det er vigtigt for os, der allerede bor i kommunen. Men det er også helt afgørende for, at kommunen fortsat vil være i stand til at tiltrække nye borgere.

Venstres medlemmer af Børne- og Familieudvalget har modtaget rigtig mange henvendelser fra borgere de sidste par dage om den utryghed, som frygten for skolelukningerne har medført i Gadevang og Nødebo. Borgernes input er blevet drøftet i Venstres byrådsgruppe ved vores politiske forberedelse til mødet i Børne- og Familieudvalget. Tak for engagementet til alle som har rettet henvendelse.

Folkeskolereformen betyder, at vores børn har en lidt længere skoledag end tidligere. Det betyder også mindre tid i kommunens fritidstilbud. Det er baggrunden for, at Venstre vil arbejde videre med tilpasningen af vores fritidstilbud til en længere skoledag. Skolebestyrelser og forældrene på alle skoler har længe været involveret i denne proces.

Venstre vil fastholde dialogen om indretningen af fritidstilbuddene i vores kommune. Derfor vil vi tillade os at invitere til et dialogmøde i såvel Gadevang som Nødebo efter fristen for aflevering af høringssvar. Vi vil være sikre på at fange alle gode pointer, og vi håber, at der vil være interesse for et møde med Venstre.

 

Med venlig hilsen.
Venstres medlemmer af Børne- og Familieudvalget

Camilla Hay
Peter Frederiksen
Lars Ole Skovgaard Larsen