Et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland

Jeg er flere gange blevet spurgt om, hvorfor jeg taler for et samarbejdende Nordsjælland. Det gør jeg, fordi et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland. Og samarbejdets styrke gør det realistisk at udbygge den infrastruktur, der er så himmelråbende nødvendig i form af mere tidssvarende veje. Her tænker jeg især på udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen og på motortrafikvejens forlængelse til Gilleleje. Men også på færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og på udbygning af vores digitale infrastruktur.

Et samarbejdende Nordsjælland om en helt nødvendig liberalisering af planloven og kommuners muligheder for at bestemme flere ting selv. Det vil gøre Nordsjælland mere attraktiv, mere konkurrenceparat og bedre i stand til at tiltrække investeringer. Jeg går til valg på Venstres mærkesager og på, at vi skal have større lokal indflydelse på udvikling af by, bolig og erhverv. Vækst i Nordsjælland baseres bedst på lokal indsigt. Derfor skal statens indflydelse begrænses og kommunerne have mere at skulle have sagt.

Et samarbejdende Nordsjælland kræver visionære politikere. Det kræver parathed på Christiansborg til at favne det lokale. Det kræver liberalt sindelag med blik for, at samarbejde er stærkere end lovgivning og detailregulering. Og så kræver det folketingsmedlemmer fra Nordsjælland, som har stor erfaring med lokale samarbejder.

Det er min ledestjerne i mit politiske arbejde. Og det vil også være min ledestjerne som medlem af Folketinget. Mit engagement i Venstre er drevet af en tro på, at frihed, frisind og fællesskab repræsenterer de smukkeste idealer i vores samfund. Det er de idealer jeg har arbejdet med lokalpolitisk  – og det er de samme idealer, jeg vil arbejde for som folketingsmedlem, hvis du viser mig din tillid og giver mig en personlig stemme til folketingsvalget 18. juni.

Et moderne og mere tidssvarende medieforlig

Jeg får mange spørgsmål. Et af dem jeg fik jeg i går handlede om, hvordan jeg ser på licens og medier.

Jeg vil naturligvis respektere, at Venstre er en del af det nuværende medieforlig. Men når der skal forhandles og aftales et nyt medieforlig i Folketinget synes jeg, at det skal være Venstres politik, at der skal arbejdes for en mere tidssvarende løsning end den nuværende licensordning. Jeg vil arbejde for en ordning, hvor frivillighed fylder mere og hvor der i større udstrækning bliver taget højde for, at flere og flere borgere anvender internetbaserede platforme.

Public service er vigtigt for mig og jeg synes det er vigtigt at sikre, at vi også fremover har public service som en central del af et medieforlig. Men der er flere måder det kan udformes på end det vi har i Danmark nu, og jeg synes det er vigtigt at styrke frivilligheden og muligheden for at vælge tilbud til og vælge tilbud fra.

Et samarbejdende Nordsjælland – om infrastruktur

Jeg får mange spørgsmål. Et af dem jeg fik jeg i går, var om trængslen på vejene i Nordsjælland bliver løst med udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen? Til det svarede jeg, at jeg jo går til valg på, at et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland. Og i seks nordsjællandske kommuner er vi gået sammen og ”har blandet blod” på at arbejde sammen om at prioritere og fremme tre vigtige infrastrukturprojekter i Nordsjælland. Det er, udover udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen, at færdiggøre Frederikssundmotorvejen med tredje og sidste etape, samt forbedring af Kystbanen.

Det samarbejde er et fremragende eksempel på et samarbejdende Nordsjælland. Det er et samarbejde som stærke Venstre-borgmestre som Kim Valentin, John Schmidt Andersen og Steen Hasselriis spiller en stor rolle i. Den slags samarbejder, skal vi have mere af for at trække investeringer til Nordsjælland. Det arbejder jeg for som byrådsmedlem og det vil jeg arbejde for som folketingsmedlem hvis du giver mig din personlige stemme

Sikkerhed skal forbedres på motorvejsforlængelse

Mens vi venter på udvidelse og forlængelse skal Nordsjælland stå sammen om at styrke sikkerheden på Hillerødmotorvejens forlængelse.  Her til morgen har der igen været meget alvorlige ulykker på motorvejsforlængelsen og et med fatal udgang.  Motorvejen har været lukket i flere timer. Det er desværre ikke første gang – og der sker alt for mange uheld på strækningen, hvor motorvejen går fra to til et enkelt spor ved Allerød Nord.

Der opstår meget hurtigt kødannelser ved overgangen til motortrafikvej og dermed lynhurtigt meget farlige situationer. Mens vi arbejder på udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen, bør Nordsjællandske politikere stå sammen om Nordsjællands helt åbenlyse behov for, at der gøres mere for en smidig trafikafvikling og styrkelse af trafiksikkerheden på forlængelsen.

Venstre styrker kystturismen i Nordsjælland

Hvad har Gribskov, Helsingør, Halsnæs og Frederikssund til fælles? Rigtig meget, naturligvis. Men en af de ting som de fire kommuner har til fælles er, at deres fælles kyststrækning udgør den nordsjællandske riviera. Og de nordsjællandske strande og kyststrækninger er hel centrale for turismen i Nordsjælland – og dermed også for mange nuværende og kommende arbejdspladser i den nordsjællandske turistbranche.

En anden ting som de fire kommuner har til fælles er, at de er blandt Naturstyrelsens ansøgere til den forsøgsordning, som åbner for projekter inden for kystnærhedszonen og strandbeskyttelseslinjen. I dag forventer (især udenlandske) turister, at der er aktiviteter og moderne rammer og faciliteter tæt ved vore kyster. Når vi skal styrke Nordsjællands muligheder for at tiltrække flere turister – og dermed skabe vækst og flere private arbejdspladser i den nordsjællandske turistindustri, så er det utrolig vigtigt at have blik for hvad der vil kunne tiltrække morgendagens turister.

Derfor er det positivt for Nordsjælland, at Venstre har foreslået at fjerne regeringens begrænsning på kun 10 ansøgere til ovenstående projekter hos Naturstyrelsen. Christiansborg skal nemlig fremme – og ikke begrænse – bæredygtig vækst i kystturismen.