Venstre: Stort plus for Hillerød

Tak til de mange, der i lang tid været engageret i arbejdet med at få optaget arealer i Nordsjælland på UNESCOs liste over verdensarvsarealer. Nu lykkes det – og det er et glædeligt og godt eksempel på, at et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland.

I Hillerød skal vi særligt glæde os over de muligheder vi nu får, for at tiltrække os mere opmærksomhed fra både borgere og turister. Det er en enestående mulighed for at være ambitiøs i markedsføringen og brandingen af Hillerød som en spændende destination i Nordsjælland.

Det er min position, at Hillerød skal være en stærk og samarbejdende kommune. Vi har god grund til at have realistiske høje ambitioner om at omsætte denne enestående udnævnelse til et værdifuldt aktiv for både vores kommune, vores kulturaktører og vores lokale erhvervs- og handelsliv. I Hillerød er vi stærke, når vi arbejder sammen på tværs af politik, lokalsamfund, kultur, erhverv, uddannelse og turisme. Denne samarbejdsvej skal vi følge, når vi træffer rigtige og fornuftige beslutninger om, hvordan vores flotte udnævnelse bedst kommer vores borgere, kultur og erhvervsliv til gode. Nu handler det om at sikre, at ambitionerne ikke forbliver ved snakken.

Godt erhvervsklima vigtigt for lokal konkurrenceevne

Dansk Byggeri kom forleden med sin årlige temperaturmåling af kommuners erhvervsvenlighed. Sådanne målinger er væsentlige input til byrådet, som er i gang med budgetlægning og tilhørende politiske målsætninger. Nok er konkurrencen mellem virksomheder global, men evnen til at konkurrere bliver bl.a. skabt lokalt. Byrådet er med til at afgøre, om vores lokale virksomheder trives, kan vokse og skabe flere private arbejdspladser. Derfor lægger Venstres byrådsgruppe vægt på, hvordan virksomheder i Hillerød Kommune vurderer det lokale erhvervsklima.

Jeg noterer mig med tilfredshed, at Hillerød er gået frem fra plads 74 til 57 i den samlede opgørelse. Når man analyserer baggrunden for dette, skyldes fremgangen primært kommunens indsatser med konkurrenceudsættelse af kommunens opgaver, vores forholdsvis høje kommunale investeringer, samt vores geodemografiske profil.

Til gengæld viser analysen også, at vi, (1) på trods af målrettet indsats om det modsatte, har længere sagsbehandlingstider på byggesager i måleperioden, (2) at vi bl.a. på grund af den høje dækningsafgift fortsat er en dyr kommune at drive virksomhed i, samt (3) at vi i alt for lille udstrækning får del i udvikling og placering af nye virksomheder her hos os i Hillerød. Særligt det sidste er en udvikling vi skal vende, eftersom udviklingen i Danmark i måleperioden går i retning af flere nye virksomheder. For Venstre er det en central politisk målsætning, at vi lokalt skal have en større andel af virksomheder til at foretrække at placere sig i vores kommune.

Venstres position er tydelig og ambitiøs. Vi ønsker, at det kommende kommunale budget prioriterer de kommunale kerneområder. Vi ønsker udvikling på tværs af hele vores kommune. Og vi ønsker en ambitiøs og realistisk plan for Hillerød bykerne. Et lokalt erhvervsklima i toppen af den samlede vurdering vil klart understøtte de målsætninger.