Næppe et enkeltstående tilfælde

Allerede sidste år fremlagde Venstre ni helt konkrete målsætninger for at løfte vores bykerne. En af disse målsætninger er, at vores by på alle årstider skal fremstå ren, velholdt og indbydende. Alle, der kommer jævnligt i bykernen ved godt, at det langt fra er sådan i dag.

I det borgerlige budgetforslag, som Venstre udarbejdede sammen med DF og LA sidste efterår, var der sikret finansiering for næsten 5 mio. til at opfylde målsætningerne for bykernen. Men forhandlingerne om sidste års budget gik hverken Venstres eller bykernens vej. Man ville ikke lytte til Venstre og i stedet enedes venstrefløjen i byrådet om uambitiøs og spredt fægtning, hvad angår bykernen.

Hen over sommeren har det fyldt en del, at vores bykerne fremstår beskidt og nedslidt, hvilket er særlig problematisk når byen er fyldt med sommerturister, som får et forkert indtryk af vores by. Jeg undrer mig meget over borgmesterens indstilling til, at det skulle være et enkeltstående tilfælde, at der ikke ser ordentligt ud i vores bykerne. Det er ikke et enkeltstående tilfælde, men nok mere en konsekvens af manglende politisk situationsfornemmelse og lederskab.

Venstres position er tydelig og ambitiøs. Vi ønsker, at det kommende kommunale budget prioriterer de kommunale kerneområder. Vi ønsker udvikling på tværs af hele vores kommune. Og vi ønsker et ambitiøst løft af vores bykerne.