Venstre: Nordsjællandsk samarbejde om fremskyndelse af motorveje

Jeg har erfaret, at Fredensborg byråd har besluttet at bemyndige Fredensborgs borgmester til at afdække om der blandt nordsjællandske kommuner vil være interesse for et arbejde som skal handle om et nordsjællandsk kommunalt samarbejde om forlods at sikre finansiering til forundersøgelser af statslige infrastrukturinvesteringer i udvidelse af Hillerødmotorvejen og færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen.

Hillerød Kommune har et godt samarbejde med andre nordsjællandske kommuner om fremme af statslige investeringer i infrastruktur i Nordsjælland. Samarbejdet har især peget på store samfundsmæssige potentialer i forlængelse af Hillerødmotorvejen, færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og forbedring af kystbanen.

Forud for, at der i Folketinget kan vedtages en anlægslov for forbedring af den nordsjællandske infrastruktur, skal der gennemføres et større planlægningsarbejde med først tekniske forundersøgelser og siden VVM undersøgelser. For Hillerød Kommune vil især en udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen være i både kommunens, borgernes og lokale virksomheders interesse.

For at fremskynde arbejdet med statslige investeringer i udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen og færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen, har jeg på Venstres byrådsgruppes vegne bedt om, at Hillerød byråd på sit kommende møde optager en sag på dagsordnen med det formål at beslutte, at Hillerød Kommune i samarbejde med andre nordsjællandske kommuner medvirker til at afdække interessen for og viljen  til, blandt nordsjællandske kommuner, forlods at sikre finansiering til den nødvendige forundersøgelse af udvidelse af Hillerødmotorvejen og færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen.

Med finansiering til forundersøgelserne vil Hillerød og Nordsjælland være et skridt nærmere at en forlængelse af Hillerødmotorvejen kan gennemføres og næste skridt vil være at staten beslutter at finansiere igangsætte af den nødvendige VVM-undersøgelse.

Borgere og virksomheder i Hillerød Kommune har meget store interesser og fordele ved, at statslige investeringer i infrastruktur i Nordsjælland fremskyndes. En aktiv indsats fra et samarbejdende kommunalt Nordsjælland om forlods at sikre finansiering til de nødvendige forundersøgelser vil være et stort skridt i den rigtige retning for Hillerød Kommune og for Nordsjælland.

Jeg har derfor foreslået at Hillerød byråd optager sagen på sit kommende møde og godkender følgende forslag til beslutning:
Byrådet beslutter, at borgmesteren bemyndiges til at afdække interessen blandt de nordsjællandske kommuner, til forlods at sikre finansiering til forundersøgelser for færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og forlængelse af Hillerødmotorvejen mod evt. senere statslig refusion.