Venstre arbejder fortsat for en mere rimelig spildevandsplan

På byrådsmødet onsdag aften var der fuldt hus på tilhørerpladserne. Flere af spørgsmålene handlede om kommunens spildevandsplan, som desværre blev stemt igennem af et snævert flertal på et grundlag, som har vist sig at være både teknisk og økonomisk mangelfuldt. Det er ulykkeligt for de mange familier, der er berørt af de omfattende planer om separatkloakering.

Da spildevandsplanen blev vedtaget i april 2014 var det uden Venstres stemmer. Vi var alt andet end tilfredse med den tunge økonomiske byrde som separatkloakering pålægger mere end 3000 familier i vores kommune. Derfor fremlagde Venstre et solidt og gennemarbejdet forslag til en spildevandsplan, som håndterer de stigende vandmængder, men som er langt mere skånsom overfor berørte familier.

I december 2015 stod det klart, at en væsentlig økonomisk forudsætning for mange berørte borgere i Hillerød Øst ændrede sig radikalt, da man ikke længere kan få refunderet tilslutningsafgiften. Venstre foreslog i den forbindelse, at alle planer for separatkloakering, der involverer private grundejere, sættes i bero indtil der foreligger en fuldstændig kortlægning af alle relevante tekniske og økonomiske forhold, samt en grundig og korrekt information til alle berørte parter. Det mener Venstre havde været det rigtige at gøre – og det mener vi stadig.

Jeg forstår godt at mange borgere fortsat har spørgsmål og er bekymrede for de omfattende planer om separatkloakering og jeg glæder mig over, at så mange valgte at møde op til byrådsmødet med spørgsmål. Venstre arbejder ufortrødent videre for en mere rimelig spildevandsplan – og der skal ikke være tvivl om at vi fortsat mener at planerne skal stilles i bero og gennemtænkes igen.