Venstre stiller forslag om fælles veteranindsats i Nordsjælland

I Venstre glæder vi os over, at vi i Hillerød Kommune sidste år indførte Flagdag for Danmarks udsendte og at vi i den forbindelse sammen med Ullerød Kirke og Grundtvigs Højskole står sammen om at markere dagen.

Den konference som I marts måned i år blev afholdt på Skovskolen i Nødebo er endvidere et godt eksempel på, hvordan man med udgangspunkt i natur og sundhed skabte professionelle rammer for at facilitere samarbejde og vidensdeling om sundhed og natur sat i forhold til veteraners udfordringer og behov.

I Venstres byrådsgruppe ser vi gerne, at Hillerød Kommune etablerer et forstærket samarbejde med andre kommuner i Nordsjælland om en fælles veteranindsats. De fleste kommuner har såkaldte samarbejdsaftaler med Forsvarets Veterancenter. Det er dog indtrykket i Venstres byrådsgruppe, at vi har for lidt lokalpolitisk fokus på vores veteranindsats. Vores indsats bør være mere ambitiøs end en samarbejdsaftale med Forsvarets Veterancenter. Derfor vil jeg på Venstres byrådsgruppe vegne gerne tage initiativ til, at Hillerød Kommune afdækker interessen blandt de nordsjællandske kommuner for et samarbejde om en fælles nordsjællandsk veteranindsats.

I Venstre ser vi et potentiale i, at vi i et samarbejde mellem de Nordsjællandske kommuner, effektivt kan styrke indsatsen for vores veteraner. Få af kommunerne i Nordsjælland har så mange veteraner, at det er effektivt, at hver kommune opbygger egen intensiveret og faglig understøttet veteranindsats. I Hillerød Kommune har vi lidt under 300 veteraner. Men går vi sammen med vores nordsjællandske kollegaer om at styrke veteranindsatsen kan vi dele viden, opbygge kompetencer, styrke fagligheden i indsatsen, samarbejde med erhvervslivet og andre frivillige organisationer, for på den måde at sikre, at vores indsats bliver helhedsorienteret og baseret på stærk faglighed.

En effektiv veteranindsats skal ikke alene fokusere på beskæftigelsesindsatsen. En effektiv veteranindsats skal være strategisk. Den skal være helhedsorienteret og den skal fokusere på at opbygge de fagligheder, der skal til for effektivt at tage hånd om at kaste lys på og løse vores veteraners udfordringer. Men også vores veteraners store potentialer. Mange af vores veteraner er godt uddannet, vant til at tage ansvar og har erfaring med at lede og samarbejde. De fordele og potentialer skal vi have frem i lyset og i spil til fordel for både kommunale aktiviteter og aktiviteter, der har sin rod i det frivillige arbejde.

Derfor vil jeg gerne på Venstres vegne foreslå, at der optages en sag om ovenstående på det kommende byrådsmøde. Foruden at drøfte fordelene ved en fælles nordsjællandsk veteranindsats vil jeg foreslå følgende indstilling til beslutning i byrådet: ”Byrådet beslutter, at borgmesteren tager kontakt til kommunerne i Nordsjælland med henblik på at afdække interessen for et samarbejde om en fælles nordsjællandsk strategi og samarbejde om veteranindsats. Byrådet beder endvidere borgmesteren om at invitere Forsvarets Veterancenter til en dialog med ansvarlig(e) politisk udvalg om et mere strategisk samarbejde om en fremadrettet veteranstrategi.”