Tale ved førstebehandling af budget 2017-2020

Det talte ord gælder

I Venstres byrådsgruppe ser vi de samme tre store udfordringer som ved sidste års budgetlægning, som er helt afgørende at løse.

  1. Vi skal over de kommende år gennemføre en stor udbygning af vores kommune uden at udsulte resten af kommunen.
  2. Vi skal rette op på borgere og virksomheders oplevelse af den service som vi leverer til dem og de rammevilkår vi tilbyder.
  3. Og det skal vi gøre samtidig med at vi sikrer, at vores kommune har en sund økonomi.

Venstres position ved denne budgetlægning har det samme principielle udspring som vi hele tiden har lagt vægt på.

  • Vores principielle sigtelinjer er, at det kommende budget skal prioritere de kommunale kerneområder og hermed mener vi især børn, skoler og ældre.
  • Vi arbejder for at der bliver udvikling på tværs af hele vores kommune.
  • Vi har i hele denne byrådsperiode gentagne gange stillet forslag om – og arbejdet for en både realistisk og ambitiøs udvikling af Hillerød bymidte.
  • Og vi mener, at der er brug for en langt mere aktiv erhvervspolitik som kan understøtte, at flere virksomheder, flere arbejdspladser og dermed flere skatteindtægter finder vej til vores kommune.

Det er der ikke noget nyt i, for man kan kende Venstre på, at der er en solid blå helhedsorienteret og ansvarlig linje i vores politik.

Direktionen har lagt et godt forhandlingsforslag frem. Sagt i al stilfærdighed er der noget at arbejde med politisk. For godt nok er der et teknisk råderum i forslaget som er større end det plejer at være på den her tid i forhandlingerne. Men det er ikke et reelt politisk råderum. Når man læser lokalaviserne den sidste uges tid, kunne man få det indtryk at byrådet er overrasket over forslaget. At der er et større råderum end hvad vi har oplevet de sidste mange år er ikke en overraskelse for Venstre. Når man introducerer besparelser i en samlet størrelsesorden på lidt over 273 mio kr og når vores skatteindtægter forventes at stige i 2017, så er det klart, at det på overfladen kan opleves som en ny tid. Men det er det ikke. Realismen – den politiske realisme – venter lige rundt om hjørnet og Venstre medvirker alene i en budgetaftale, hvor vi kan se realismen i øjnene og kan gå med sikre skridt ad ansvarlighedens robuste sti.

Så det råderum der er i direktionens forslag som vi behandler her i aften er ikke et reelt økonomisk råderum – som i betydningen at det kan bruges til bedre service eller skattelettelser. Det er det ikke, fordi rigtig mange af de foreslåede besparelser ikke vil nyde opbakning i byrådet. Det er der mange gode grunde til. Vi skal nemlig have blik for – og fokus på – at fjerne de forslag som vil gøre os til en fattigere kommune. Fattigere på investering i fremtiden. Fattigere fordi de vil gøre os til en mindre attraktiv kommune for borgere og virksomheder. Fattigere fordi en besparelse til næste år vil betyde langt flere – og værre – omkostninger om føje år.

For Venstre er det afgørende, at budgettet er realistisk og ansvarligt hvad angår vores indtægter. Venstrefløjen har længe sunget sin velkendte sang om, at vi sagtens kan budgettere lidt mere optimistisk hvad angår kommunens indtægter. Den sang håber jeg ikke, at der er flere af byrådets partier, der begynder at synge.

Ja! Vi har godkendt store lokalplaner med flere boliger. Ja! Vi ved der er flere gode lokalplaner på vej, der skal udvikle vores kommune. Men ingen kan med sikkerhed vide, hvornår boligerne og nye borgere kommer – og i hvilken takt. Vi kan gisne og lave prognoser, men det er vigtigt for Venstre, at byrådet tænker sig meget grundigt om før der er nogen der beslutter at budgettere med indtægter før vi er sikre på, at pengene kommer i kassen.

Flere af Venstres byrådsmedlemmer har været med til at rydde op efter tidligere tider, hvor der blev budgetteret med indtægter fra jordsalg som enten aldrig kom eller kom senere end der blev budgetteret. I Venstre er vi meget bevidste om, at situationen ikke direkte kan sammenlignes. Men hvis byrådet begynder at budgettere med indtægter man ikke kan være sikre på kommer, så er der risiko for, at der bliver behov for opbremsninger og mere voldsomme budgettilpasninger. Den situation ønsker Venstre ikke for hverken borgere eller medarbejdere i kommunen. Den risiko skal byrådet afdække og tænke sig uhyre godt om før man tager den chance og risiko.

Som jeg nævnte tidligere har Venstre fire principielle sigtelinjer for dette budget.

For det første skal der være fokus på at rette op på vores borgeres oplevelse af den service vi leverer på de kommunale kerneområder – børn, skoler og ældre. Det fokus har naturligvis stor betydning for vores reservation for at gennemføre mange af de foreslåede besparelser på de områder.

For det andet prioriterer Venstre, at der er udvikling på tværs af hele vores kommune. Lad mig nævne et par eksempler på noget vi vil prioritere.
Vi glæder os til endeligt at få sat penge af til helhedsplanen i Skævinge og vi har også et konkret forslag med til forhandlingerne om, at græsplænen mellem Frederiksværksgade, Tulstrupvej og Kirsebær Allé bliver omdannet til et mødested i vores voksende Vestby. I Venstre ser vi store muligheder i at kombinere en udvikling af området med et stort ønske fra mange frivillige kræfter om at etablere en skaterbane centralt i vores kommune. Et sådant anlæg på det sted vil kunne skabe interesse fra mange unge mennesker fra både den nuværende Vestby, Sophienborgområdet og den hastigt voksende Ullerødby.

I forlængelse af dette ønsker Venstre, at vi i de kommende forhandlinger sætter fokus på vores kulturområde. For os er kultur vigtigt. Det er med til at give identitet og det er med til at gøre vores kommune til et levende og attraktivt sted at bo og besøge. Vi ønsker at bære ind i forhandlingerne, at byrådet afsætter en betydelig pulje til kulturel innovation, der skal støtte op om private kultur og aktivitetsskabende aktiviteter. For os er det vigtigt, at en sådan pulje ikke bliver en del af det etablerede kulturelle establishment, men i stedet skal ses som en mulighed for at støtte op om andre gode og sunde private kulturelle aktiviteter på tværs af vores kommune.

For det tredje er bymidten – og har bymidten altid været – genstand for Venstres konstante opmærksomhed. Vi har i hele denne byrådsperiode gentagne gange stillet forslag om – og arbejdet for en både realistisk og ambitiøs udvikling af Hillerød bymidte. Vi skal ikke øge betaling for udeservering eller for stadepladser. Tværtimod! Vi skal gøre det lettere og mere attraktivt for aktørerne i bymidten. Derfor støtter Venstre naturligvis helhjertet op om at bringe det seriøse arbejde omkring TCM ind i næste fase. TCM er et ambitiøst samarbejde mellem kommunen, ejendomsejere og de handlende om at styrke vores bymidte og handelsliv. Det skal byrådet støtte op om, for det er i hele kommunens interesse med en stærk, attraktiv og aktiv bymidte.

Byrådet skal ikke tro, at små forslag om korttidsparkering er tilstrækkeligt. Der er – og vil fortsat være – behov for spænde alle bardunerne på en gang for at handelslivet i vores by står bedst muligt i den benhårde konkurrence som handelsbyer befinder sig i med ændrede shoppemønstre og en stadig stigende internethandel. At der er betalt parkering i vores by er ikke en fordel for vores bymidte. Så kære byråd, der er snakket længe nok. Det er på høje tid at handler.

For det fjerde er det også denne gang en principiel sigtelinje for Venstre at byrådet får en mere aktiv erhvervspolitik, som kan understøtte, at flere virksomheder, flere arbejdspladser og dermed flere skatteindtægter finder vej til vores kommune.

Jeg har de sidste mange budgettaler redegjort indgående for, hvorfor kommunens høje dækningsafgift er en alvorlig udfordring og væksthæmmer. Det stiller virksomheder i vores kommune dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommuner. Det koster ordre til vores lokale virksomheder. Det koster på vores lokale virksomheders vækstmuligheder. Det koster på muligheder for at tiltrække nye lokale virksomheder. Det koster nye arbejdspladser, og derfor også skattekroner, der kunne bruges på at løfte servicen og sikre udviklingen af vores kommune.

Det ønskede venstrefløjen ikke at prioritere sidste år og en gylden mulighed blev passeret. Derfor fandt vi i det borgerlige budgetforslag sidste år finansiering til at reducere dækningsafgiften. I år er behovet ikke mindre og Venstre vil fortsat arbejde for at reducere dækningsafgiften, så vores lokale virksomheder ikke stilles ringere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommuner med en mere progressiv erhvervspolitik.

Men en reduktion af dækningsafgiften gør det ikke alene. I Venstres forslag til en mere aktiv erhvervspolitik er det mindst lige så vigtigt at sagsbehandlingstider på byggesager og lokalplaner bliver mindre. I Venstres gruppe synes vi eksempelvis ikke, at byrådets standardsvar skal være at det tager 12 måneder at levere en godkendt lokalplan.

For Venstre er det vigtigt, at vi med budgettet får lagt de rigtige trædesten til en retning som gør vores kommune rigere, mere attraktiv og mere vækstklar. Sidste år blev der lavet endnu et meget smalt budgetforlig blandt partier i Hillerød byråd som blot repræsenterede 15 ud af byrådets 27 medlemmer. Ingen af byrådets borgerlige partier var repræsenteret i den aftale. Venstre arbejder for, at det skal være anderledes i år. Vi fremlagte sidste år et forslag sammen med LA og DF som med al tydelighed viser, at det kan lade sig gøre at lave en solid og ambitiøs budgetaftale, hvor skattelettelser, investeringer i vores fremtid og en solid opbygning af servicen på de kommunale kerneområder ikke er hinandens modsætninger.

Der er brug for mange af de samme tiltag som Venstre satte fokus på for et år siden for at fremtidssikre, at vi udvikler vores kommune i en rigtig og mere attraktiv retning for både borgere og virksomheder.