Pressemeddelelse: V, O og I har forladt budgetforhandlingerne

Byrådets borgerlige partier har i samlet flok forladt forhandlingerne om kommunens budget for 2017 – 2020. Forud for sammenbruddet har der været et langt forhandlingsforløb. Sent lørdag stod det imidlertid klart for Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance, at det ikke var muligt at opnå et forhandlingsresultat, som har den nødvendige ansvarlighed om kommunens indtægtsgrundlag for de kommende fire år. Dertil kommer en manglende vilje fra venstrefløjen til at give plads til helt centrale prioriteter for de tre partier på både de kommunale kerneområder og på erhvervspolitikken.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har under hele forhandlingsforløbet lagt stor vægt på nødvendigheden af et ansvarligt budgetgrundlag, som er realistisk både hvad angår kommunens indtægter og udgifter. For byrådets borgerlige partier er det afgørende, at der ikke bliver budgetteret med indtægter, der ikke er sikkerhed for.

Og det står i grel modsætning til venstrefløjens forslag, som skruer kunstigt op for den forventede befolkningsudvikling og bryder med mange års ansvarlighed og enighed om kommunens økonomistyring.

Venstres Klaus Markussen uddyber: ”Ingen kan med sikkerhed vide, hvornår de nye borgere kommer – og i hvilken takt. Vi kan gisne og lave prognoser, men det er vigtigt for Venstre, at byrådet ikke begynder at bruge penge, før der er sikkerhed for, at pengene kommer i kassen. Mange af Venstres byrådsmedlemmer har været med til at rydde op efter tidligere tider, hvor der blev budgetteret med indtægter, som kom senere end budgetteret. Når venstrefløjen begynder at budgettere med usikre indtægter, så er der alt for stor risiko for, at der kan blive behov for panikopbremsninger og voldsomme budgettilpasninger. Den situation ønsker Venstre ikke skal ske igen for hverken borgere eller medarbejdere i kommunen.

Peter Lennø fra Dansk Folkeparti uddyber: ”Dansk Folkeparti er stærkt bekymret over, at der igen i år bliver nye besparelser på ældre i vores kommune. Og når det viser sig, at venstrefløjen ikke kan regne med alle de indtægter, de har lagt ind i budgettet, er jeg alvorligt bange for, at det vil betyde endnu flere besparelser på både børn og ældre. Det er helt uansvarligt.

Fra Liberal Alliance fremhæver Jonathan Nielsen, at ”…det er helt ubegribeligt, at en konservativ borgmester og en tidligere socialdemokratisk borgmester kasserer gode økonomiske dyder om at sætte tæring efter næring og i stedet lader sig spænde for den yderste venstrefløjs uhæmmede brugeiver. Vi har arbejdet for et ansvarligt budget med en klar retning mod vækst og flere private arbejdspladser”.

Venstre, Dansk Folkeparti og Liberal Alliance oplyser, at partierne vil finde sammen om et fælles borgerligt budgetforslag.

For yderligere kontakt eller spørgsmål.

Klaus Markussen, V        Peter Lennø, DF           Jonathan Nielsen, LA