Bandepakken skaber øget tryghed i Nordsjælland

Kort før jul sidste år blev en kvinde ramt af skud ved Magasin i Lyngby af en mand med relationer til bandemiljøet. Målet var en anden, men kvinden var ganske enkelt det forkerte sted på det forkerte tidspunkt.

Tilfældet står ikke alene. Sidste år var der 54 skudepisoder i det offentlige rum, hvor det flere gange gik ud over tilfældige borgere. En oplevelse vi desværre også havde, da der sidste år blev affyret skud på åben gade i Hillerød. Vi skal ikke acceptere, at lovlydige borgere er i fare for at komme i skudlinjen. Derfor er den nye bandepakke et afgørende skridt mod øget tryghed og sikkerhed for borgerne i Nordsjælland.

Med bandepakken øger vi presset på rocker- og bandemedlemmer og øger trygheden for almindelige borgere. Vi skal sende et klart signal til de hårdkogte kriminelle, at døren er lukket, når de vender fællesskabet ryggen.

Det er helt afgørende, at alle borgere kan føle sig trygge, hvor de færdes – også hvis de går en tur på gågaden i Hillerød. Men stigningen i skudepisoder på offentlige steder, skaber utryghed. Derfor skal rockernes og bandernes hensynsløse adfærd mødes med hårdere straffe, der trækker en streg i sandet.

Flest mulige rockere og bandemedlemmer skal bag tremmer og væk fra gaden. Med bandepakken sikrer vi, at disse hårdkogte kriminelle kommer til at tilbringe mere tid i fængslerne. Det skal det som udgangspunkt ikke være muligt at blive prøveløsladt, hvis man er dømt efter straffelovens bandebestemmelse. Det er den eneste måde, vi kan sikre, at flere hensynsløse kriminelle bliver bag lås og slå.

Med bandepakken sætter vi hårdt ind mod kriminelle, der har sagt farvel til fællesskabet. Vi øger presset på rocker- og bandegrupperinger, så lovlydige borgere kan færdes i tryghed og sikkerhed, hvor de vil.

(Bragt på hip.dk 29/3-2017)

Første skridt på vejen til en motorvejsforlængelse

Vejen til vækst støbes med asfalt og god infrastruktur. Derfor må vi ikke misse muligheden for at udnytte det store potentiale, som Nordsjælland har, ved at folk dagligt spilder timer i kø på motorvejene. Det er tid, der kan bruges bedre. Derfor glæder jeg mig over, at de første skridt på vejen til en forlængelse af Hillerødmotorvejen er taget.  

Borgerne og virksomhederne i Nordsjælland har længe været belastet af utilstrækkelige vejkapacitet, og det har stor betydning både for erhvervslivet og de enkelte familier. Derfor er det helt afgørende, at regeringen har afsat 12 mio. kr. til en VVM-undersøgelse af Hillerødmotorvejens forlængelse. Det betyder, at vi rykker et skridt nærmere det første asfalt på motorvejen, der kan sikre vækst i hele Nordsjælland. En motorvej, der går helt til Hillerød, er afgørende for de virksomheder, som allerede er etableret i Nordsjælland og måske går med tankerne om udvidelse. Men det vil så sandelig også gøre det langt mere attraktivt for nye virksomheder at slå sig ned her. Og det har vi brug for.

Med VVM-undersøgelsen kan vi få klarhed over alle de forhold, der knytter sig til motorvejsforlængelsen. Og særlig vigtigt er det, at Venstre er kommet i mål med at få mulighederne for Park & Ride-faciliteter i tilknytning til motorvejen med i undersøgelsen. Det vil være med til at mindske trafikpropper og skabe bedre tilgængelighed for borgerne i Nordsjælland.

Nu venter en spændende undersøgelse, som jeg glæder mig til at se resultatet af, og så skal vi arbejde videre mod målet – nemlig at få motorvejen helt til Hillerød.

Alle unge skal kunne regne, læse og skrive

Alt for mange unge forlader folkeskolen uden de færdigheder, der gør dem i stand til at gennemføre en ungdomsuddannelse. Det er fuldkommen uacceptabelt og et stort svigt, som vi bliver nødt til at handle på. Derfor er jeg glad for, at regeringen nu giver en økonomisk håndsrækning til de nordsjællandsskole skoler, der formår at løfte eleverne.

 På landsplan er det desværre sådan, at mere end hver femte elev ikke får mindst 4 i dansk og matematik ved folkeskolens afgangseksamen. Det betyder, at den gruppe af unge får svært ved at gennemføre en ungdomsuddannelse og klare sig senere i livet. Det mener jeg simpelthen er at svigte vores unge, og det skal vi ikke acceptere.

 Regeringen afsætter derfor en skolepulje på 500 mio. kroner, som bl.a. skal fordeles på de nordsjællandske folkeskoler, hvor der desværre er en del elever, der afslutter 9. klasse med under 4 i dansk og matematik. Det betyder, at skolerne får en pose penge på ca. 1,4 mio. kr. om året, hvis de formår at styrke elevernes færdigheder. Det kan gøre en rigtig stor forskel ude på de enkelte skoler – og ikke mindst for de enkelte elever.

 Vi skal have ambitioner for alle unge og ikke kun unge i toppen af karakterskalaen. Derfor er det vigtigt, at vi gør en særlig indsats for at hjælpe de fagligt mest udfordrede, så flere unge får de færdigheder, der er nødvendige for at opfylde deres uddannelses- og jobdrømme. Ingen unge skal forlade folkeskolen uden at kunne læse, skrive og regne.

 

 

Lad os få ryddet op i regeljunglen

Der er gang i erhvervshjulene, og væksten går i den rigtige retning. Arbejdsmarkedet har brug for flere hænder, og erhvervslivet kalder på kvalificeret arbejdskraft. Men det er problematisk, når jobcentrenes regelsæt stikker en kæp i hjulet for, at de ledige borgere i Hillerød kommer tættere på arbejdsmarkedet.

Derfor glæder det mig, at beskæftigelsesministeren har sat bunkerne af bureaukrati ude i jobcentrene under luppen til et kritisk eftersyn. Det må aldrig være rigide regler som antallet af samtaler hos jobcentret i Hillerød, der sætter en stopper for at folk kommer i arbejde. Det er helt afgørende, at landets jobcentre ikke er fanget i faste regler og krav, der gør vejen tilbage til arbejdsmarkedet mere bøvlet end nødvendigt. Det er både besværligt for den ledige og ikke mindst for medarbejderne i jobcentrene.

Det er regeringens helt klare ambition, at ledige skal hurtigere tilbage i job. Og et skridt på vejen er at rydde op i de udfordringer, som ligger på vejen. Men hvis vi skal nå i mål med den ambition, kræver det, at kommunale jobcentre, bl.a. i vores kommune, i langt højere grad selv får lov til at bestemme, hvordan de vil guide de ledige i job. Det vil komme de jobsøgende i Hillerød til gavn, når indsatsen kan gøres mere meningsfuld og målrettet for den enkelte.

Beskæftigelsesministeren har lanceret en hjemmeside, hvor alle kan byde ind med forslag til regelforenklinger. Det er en god mulighed for, at jobcentret i Hillerød Kommune giver sit besyv med. Det er helt afgørende, at de mennesker, der dagligt støder på besværlige regler, kommer på banen, hvis vi skal i mål med en grundig oprydning i regeljunglen. Jeg håber derfor, at der kommer gode input til, hvordan vi kan luge ud i bunken af rigide regler, så endnu flere kan blive en del af det arbejdende fællesskab.

Vi kan gøre det bedre i Hillerød

På bare ét enkelt år har godt 19.000 mennesker vinket farvel til kontanthjælpen og i stedet sagt goddag til arbejdsmarkedet. Det er rigtig gode nyheder, som vi i den grad skal glæde os over. Den samme positive udvikling gælder også her i Hillerød. Men vi kan gøre det endnu bedre. Der er potentiale for at få endnu flere ledige borgere i Hillerød ind på arbejdsmarkedet.

I Hillerød Kommune har vi fået 4,9 procent ud af det samlede antal på offentlig forsørgelse i arbejde. Det er ganske fornuftigt for en kommune som vores. Men det står også klart, at når vi sammenligner os med andre kommuner med nogenlunde samme forudsætninger som vores, så kan vi blive bedre. Og det skal vi.

I en tid med fremgang i økonomien og hvor vores virksomheder mangler arbejdskraft, er det simpelthen afgørende for vores kommune, at flere bliver en del af arbejdsfællesskabet. Hvis vi stadig vil have lokale virksomheder med gang i hjulene og ikke mindst glade borgere med et arbejde at stå op til hver morgen, så er vi nødt til at gøre en ekstra indsats. Nye tal viser, at vi kan få 91 ekstra kontanthjælpsmodtagere i beskæftigelse, hvis vi gjorde det ligeså godt som Vallensbæk Kommune, der har de samme forudsætninger som os.

For mig handler det om, at kommuner skal blive bedre til at lære af hinanden. De gode erfaringer skal deles på tværs af kommunegrænser. Vi har gode erfaringer her i Hillerød, som vi skal dele med andre. Og vi skal tage imod de gode erfaringer, som de andre kommuner har. For der er nogle kommuner, der gør noget, vi ikke gør. På den måde kan vi i højere grad udnytte potentialet. Det vil være en gevinst for borgerne i Hillerød og så sandelig også for kommunens pengepung.

 

Gallerierne skal spille en større rolle i bymidten

I denne byrådsperiode har der endelig været fokus på at styrke vores bymidte. Det har været savnet længe, og det er en udvikling, Venstre har presset hårdt på for. Selvom vi ikke er i mål, er der meget, der er blevet bedre for vores bymidte i denne byrådsperiode. Ikke mindst takket være de mange engagerede frivillige kræfter.

Jeg noterer mig, at C4 efterlyser, at der skal ske noget mere med Gallerierne, som kan trække flere mennesker til. Det er jeg enig i. I Venstre ønsker vi, at de igangsatte initiativer for bymidten bliver suppleret med en markant ambition for Gallerierne. Det er kendt for alle, at Gallerierne ikke i sin nuværende form fungerer optimalt. Jeg vil gerne slå to ting fast om Gallerierne, som Venstre ønsker en langsigtet strategi og løsning for. For det første er Venstre åbne for at drøfte med ejerne af Gallerierne om de nuværende funktioner i bygningen er de rigtige. For det andet vil jeg gerne på Venstres vegne invitere til dialog om, hvordan kommunen kan medvirke til at vitalisere Gallerierne, der så åbenlyst har væsentlige kapaciteter, der kan gavne vores by.

I Venstre ser vi gerne, at byrådet sammen med ejere og alle relevante interessenter i bymidten sætter en tydelig ambition for, hvordan vi med ændrede funktioner for Gallerierne kan understøtte vores målsætning om at være Nordsjællands foretrukne handelsby og mødestad.

Forestil dig et nyt Gallerierne: Et centralt samlingssted i vores bymidte med musikscener, kultur, folkeoplysning, udstillings-, konference- og mødevirksomhed. Gerne kombineret med en fremskudt kommunal borgerservice. Forestil dig et nyt Gallerierne som endnu et pulserende hjerte af aktivitet, liv, oplevelser og mødested helt centralt i Hillerød.

For mig handler politik om at have klare ambitioner. Om at få taget fat og om at sikre de rigtige rammer for en sund udvikling. At udvikle vores bymidte er ikke alene et gode for Hillerød by, men for hele vores kommune. I Venstre er vi klar til at tage fat med langsigtede og holdbare perspektiver. Både hvad angår inddragelse af relevante interessenter – og hvad angår nødvendige økonomiske løsninger.

Akut mangel på plejehjemspladser

Læserbrev skrevet sammen med Ole Stark. Bragt 16/3-2017 på hip.dk

I Hillerød har vi akut mangel på plejehjemspladser. Det er i sig selv et voksende problem. Men for mange borgere betyder det også uværdige og traumatiske situationer. Problemet opstår især når kommunen er tvunget til at benytte muligheden for at tilbyde stærkt svækkede borgere at bo i tosengsstuer.

Det er ikke værdigt og i Venstre mener vi, at byrådet har en presserende politisk opgave i at sikre, at vi ikke fortsætter med at sætte hverken borgere eller pårørende i den situation.

Det er på høje tid at vi får sat gang i de muligheder vi har for at handle hurtigt. Venstre arbejder målrettet på, at det kommende plejecenter i vores kommune skal være friplejecenter. Det der mange gode grunde til. En af dem er, at vi med et friplejecenter meget hurtigere kan sikre fremdrift. Venstre står fast på at vi skal gå i dialog med dem, der tilbyder at bygge friplejehjem. På den måde kan vi hurtigere sikre handling – end hvis kommunen selv skal projektere, planlægge og finansiere et traditionelt kommunalt plejecenter.

I Venstre mener vi, at vi har en forpligtigelse til hurtigt kan skaffe flere pladser til vores ældre borgere. Det er bedre end fortsætte som hidtil, hvor borgerne bliver tilbudt ophold på tosengsstuer og kommunen endvidere køber pladser i andre kommuner. Vi kunne ønske os at dette var en opgave som hele byrådet stod sammen om. Det er der brug for!