Nu bliver det lidt lettere

Ved sidste kommunalvalg gik Venstre i Hillerød til valg på en politik, der handler om, at det skal være lettere at være borger og drive virksomhed i vores kommune. Venstre gik også til valg på, at der skal ske forbedringer af kerneydelser som børnepasning, skoler og ældrepleje. For de to ting hænger nemlig sammen.

Nu har regeringen fremlagt 65 konkrete forslag, der afskaffer eller forenkler regler til glæde for familier, virksomheder og offentligt ansatte. Det er ikke alene et skridt i den rigtige retning. Det er også et udtryk for, at Venstres politik hænger sammen lokalt og nationalt.

Det har altid været min holdning, at frihed og forenkling er vejen frem. Derfor er det vigtigt og rigtigt at fjerne og forenkle unødvendige og utidssvarende regler.

Bor du i Nordsjælland og arbejder i København?

Hvis du bor i Nordsjælland og arbejder i København, så vil den røde plan betyde, at det bliver dyrere for dig at pendle i din bil (det står på side 8, 39 & 41 i S og SFs plan). Dette uanset om den kollektive transport er et reelt alternativ for dig eller ej. Det vil ramme borgere i Nordsjælland, hvor vi er mange der pendler hver dag, utrolig hårdt.

Der er mange områder, hvor det bliver dyrere for helt almindelige danske familier, hvis rød blok kommer til magten. I stedet for at øge skatter, afgifter og besværligheder for verdens hårdest beskattede folk, er der brug for solide reformer og vækstinitiativer, der kan fremtidssikre vores velfærd.

Hvorfor taler I så meget om økonomi?

Forleden blev jeg spurgt om, hvorfor politikere altid taler så meget om penge. Spørgsmålet er rigtig godt, for i mine øjne er økonomi kun interessant, fordi det er dét robuste fundament som vi skal basere vores visioner på. Vel at mærke hvis de visioner vi har, skal kunne føres ud i livet. Kan man ikke betale for sine politiske visioner, reduceres politik til et spørgsmål om intentioner og løse tanker, der ikke kan gennemføres. Og hvad kan man som borger bruge det til? 

Venstres politiske linje er krystalklar. Der skal være råd til vores velfærd – også i fremtiden. Der skal være råd til fortsat at investere i bedre hospitaler og sundhed, kvalitet i børnepasningen med åbningstider, der passer til fleksible arbejdstider. Vores skoler skal være blandt de bedste i verden med flere undervisningstimer og med bøger og moderne teknologi frem for fotokopier og aflyste timer. Vores ældreomsorg skal være tryg og der skal være masser af muligheder for frit valg i en tryg alderdom. Der skal med andre ord være råd til varig dansk velfærd til både børn, unge og ældre.

Derfor er jeg optaget af økonomisk ansvarlighed og konkrete løsninger til Danmarks økonomiske udfordringer. For hvis man ikke kan betale for sine politiske visioner bliver Danmark et fattigere land. Indtil nu har S og SF ikke anvist en plan, der kan fremtidssikre din og min velfærd. Vi har kun set uansvarlige forslag fra venstrefløjen om øgede skatter og gældsætning – forslag der gør Danmark til et fattigere og mindre frit land.

Hvis din og min velfærd skal sikres fremover, så skal der være råd til den. Venstres politiske vision om varig velfærd kan føres ud i livet, for den kan betales.

Der er alternativer til Ring 5

Forleden kunne man i flere aviser læse, at transportministeren tvivler på, at ring 5 kan føres ud i livet samtidig med at naturinteresserne i Nordsjælland bliver tilgodeset. Det er en glædelig udmelding for os, der ønsker balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Der er ingen tvivl om, at en forbedring af vækstvilkårene i Nordsjælland hænger sammen med investeringer i infrastruktur. Men for mig er det afgørende hvordan infrastrukturen i Nordsjælland bliver styrket – og i den sammenhæng er det vigtigt, at der er balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Jeg har tidligere argumenteret for, at det er vigtigt for Nordsjælland, at Hillerødmotorvejen føres til Hillerød og at motorvejsforlængelsen føres til Gilleleje. En sådan investering vil være en udbygning af vores eksisterende infrastruktur.

Det er vanskelligt at se for sig, at en ny ring 5 kan etableres uden forringelser af væsentlige naturhensyn i Nordsjælland. Frem for etablering af en helt ny ring 5, mener jeg det er mere fornuftigt at tage udgangspunkt i udvidelser af den eksisterende infrastruktur i Nordsjælland. Det virker derfor mere fornuftigt at udbygge den eksisterende hovedvej 6 til en egentlig ringforbindelse, frem for en ny motorvej tværs gennem den nordsjællandske natur.

Så lad os i stedet tage udgangspunkt i at udbygge den eksisterende tværgående infrastruktur i Nordsjælland med en målsætning om balance mellem infrastruktur og naturhensyn.

Konkrete og kontante løsninger

Lige nu forhandler regeringen med Folketingets partier om at skaffe flertal for regeringens reformpakke – den såkaldte 2020-plan. Regeringens reformpakke er en samling reformer, som helt kontant vil skabe mulighed for, at vi fortsat kan udvikle vores velfærd og gøre Danmark rigere. Og en reformpakke skal være kontant, for vi hverken kan eller skal købe vores velfærd på kredit.

At skabe økonomisk råderum til løbende at investere i velfærdsforbedringer kræver kontante og konkrete løsninger på Danmarks økonomiske udfordringer. Det er det vores statsminister har foreslået – og det er ansvarligt.

Overfor Venstres konkrete og kontante løsninger blafrer uvisheden om hvordan S og SF vil løse Danmarks økonomiske udfordringer. S og SF vil ikke forklare danskerne om hvor pengene skal komme fra i deres plan. De vil ikke røre efterlønnen. De vil ikke fremrykke velfærdsforliget. De vil ikke bremse de offentlige udgifter og de vil ikke tage fat på nødvendige arbejdsmarkedsreformer. I stedet sender de regningen videre til helt almindelige danskere og danske virksomheder i form af højere skatter og afgifter med en direkte ødelæggende effekt på foretagsomhed og virkelyst – og dermed på vilkårene for at gøre Danmark til en vækst-nation.

Inderst inde ved vi alle, at en ansvarlig økonomisk politik, med ligevægt mellem indtægter og udgifter, præcist er det robuste fundament, hvorpå vi skal basere en fremtidssikring af vores kernevelfærd.