Ansvarlige løsninger skaber vækst og velstand

Vækst i den private sektor er forudsætningen for stigende velstand. Stigende velstand er det robuste fundament, hvorpå vi skal basere, at der også fremover er råd til vores kernevelfærd.

Hvis der ikke føres en ansvarlig økonomisk politik, så vil Danmark kunne se frem til en af de laveste vækstrater i den vestlige verden.  Vækst kommer med andre ord ikke af sig selv. Uanset hvem der vinder det kommende folketingsvalg, så skal vores vækstudfordring løftes.

Den ansvarlige kurs er lagt af regeringen og VK har præsenteret troværdige og konkrete bud på løsninger på landets økonomiske udfordringer. Det er løsninger, som handler om at øge arbejdsudbuddet så der er hænder og hoveder nok, fokus på uddannelse og forskning, samt at holde orden i økonomien. Sammen med gode rammevilkår for erhvervslivet er det de væsentligste forudsætninger for at stimulere vækstbetingelserne i den private sektor – og dermed sikre fundamentet for at vi også fremover har råd til at udvikle og forbedre vores kernevelfærd.