Tal er taknemmelige

Jyllands-Posten kunne i dag bringe en historie om, at regeringens tal for nye jobs i den private sektor for det meste udgøres af deltidsjob, studiejob og deltidsjob. Samt, at der under den nuværende regering reelt er sket et fald i den samlede arbejdsmængde i den private sektor. Hvis dette står til troende skal det holdes op mod massive kampagner fra regeringspartierne om, at det går den rigtige vej med beskæftigelsen og jobskabelse i den private sektor.

Valgkamp eller ej. Politiske partier har i mine øjne en pligt til at informere korrekt om politiske resultater og til ikke at fabrikere skønmalerier, eller sminke og fordreje fakta. Lad det være min direkte opfordring til, at partier og folketingskandidater gør sig umage med at styrke substans og politisk indhold i vores debatter. Det fortjener vælgerne!

Historien i Jyllands-Posten understreger med al tydelighed, at der er brug for at vende udviklingen, så det bliver lettere at skabe flere arbejdspladser i den private sektor. Det er fint, at der også bliver skabt flere studie- og deltidsjobs i den private sektor. Men det er afgørende, at vi for fremtiden får skabt flere private jobs, som familier kan leve af og som er en forudsætning for mere velstand og bedre velfærd.

Derfor har vi også her i Nordsjælland brug for en ny og fremadrettet erhvervspolitik, som skal gøre det lettere at skabe flere private arbejdspladser her hos os. Der er brug for Venstres konkrete politik som fokuserer målrettet på, dels at gøre det lettere at etablere og drive virksomhed; og dels på at styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Venstre har den rigtige politik på hylderne til, at vi kan vende udviklingen, få skabt rigtige jobs i den private sektor, som familier kan leve af og som kan fremtidssikre ordentlig velfærd.

Frit valg skal styrkes, ikke stækkes

For mig er det frie valg en værdipolitisk hjørnesten. Det frie valg handler om menneskesyn, om at sætte borgere i centrum – og før systemet. Det frie valg handler om, at velfærdsydelser indrettes på borgernes præmisser og på den enkeltes behov.

Desværre er borgenes frie valg blevet indskrænket og begrænset af regeringen og venstrefløjen siden regeringsskiftet i 2011. Udover at afskaffe flere muligheder for frit valg, har regeringen gjort det til sin politik at gøre det sværere at foretage et kvalificeret frit valg. Regeringens vej er ikke den rigtige. Det frie valg skal styrkes, ikke stækkes.

Med det frie valg er det borgerne, der afgør hvad der er god service. Uden frit valg er det politikere og embedsmænd, som træffer afgørelse om, hvad der er god service på borgernes vegne. Med frit valg følger et sundt element af konkurrence og større gennemsigtighed i de offentlige serviceydelsers omkostninger. Og det faktum, at der med frit valg er flere leverandører, styrker det mulighederne for, at der opstår nye ideer, nye teknologier og arbejdsgange, som alle kan lære af og som kan gøre den oplevede velfærdsservice både bedre og mere effektiv.

For fremtiden skal vi derfor styrke og udvide frit valg – eksempelvis på sundhedsområdet og på madordninger til ældre. Vi skal sikre, at man som borger, let og overskueligt kan få overblik over fritvalgsmuligheder, kvalitet og tilfredshed på en objektiv og let tilgængelig måde.

Betalingsring er dyr for dig og hæmmer Nordsjælland

Jeg har fra start været helt uforstående overfor S og SFs forslag om at pendlere fra Nordsjælland skal til at betale ekstraskat for at køre på arbejde i København.  At det bliver dyrere for familier i Nordsjælland at passe sit arbejde i København gavner hverken vækst, velfærden eller nordsjællandske kommuners mulighed for at gøre sig attraktive at bosætte sig i og drive virksomhed i.

Folketingskandidater i Nordsjælland, som er i tvivl om det forholder sig sådan, burde spørge de lokale byråd om de mener det vil gavne nordsjællandske kommuners i forvejen pressede børnefamilier og erhvervsliv, at de nu bliver udsat for flere udgifter og mere bøvl.

Nu er trafikforskerne også kommet på banen og vurderer, at en betalingsring vil gå hårdest udover de der har det sværest økonomisk i forvejen. Dvs. bidrage til, at dem der har det svært, får det sværere. Det er der ikke meget perspektiv i. Løsningen er ikke ekstraskatter og en mere besværlig hverdag for Nordsjællands pendlere. Løsningen er Venstres kontakte og konkrete forslag til at bringe os gennem krisen og skabe den vækst der skal til, for at der også fremover er råd til ordentlig velfærd.

‘Rød’ betalingsring gør hverdagen sur for Nordsjælland

I Nordsjælland er mange familier afhængige af at transportere sig i bil til og fra arbejde. For mange er det ikke et alternativ at anvende den kollektive trafik. Enten fordi den ikke er tilstrækkelig dækkende, eller fordi mange familier er afhængige af bilens fleksibilitet for at få arbejde og familieliv til at hænge sammen. Derfor er det direkte skadeligt for både borgere, virksomheder og nordsjællandske kommuner, hvis S og SF vinder valget og indfører betaling for at komme på arbejde i form af betalingsring mellem København og Nordsjælland.

Lokale håndværksmestre vil blive dårligere stillet, når der skal bydes på opgaver i Københavnsområdet. Børnefamilier med afhængighed af bilen bliver særlig hårdt ramt. Og Nordsjælland vil blive mindre attraktiv at bosætte sig i.

Mange kommuner i Nordsjælland arbejder seriøst på at gøre sig attraktive for at tiltrække nye borgere og virksomheder. En betalingsring vil have den stik modsatte effekt. Den vil gøre det mere besværligt, dyrere og mindre attraktivt at bevæge sig mellem hovedstaden og Nordsjælland.

Der er mange områder, hvor det bliver dyrere for helt almindelige danske familier, hvis rød blok kommer til magten. I stedet for at øge skatter, afgifter og besværligheder, mener jeg, at Nordsjælland har brug for solide reformer og vækstinitiativer, der kan fremtidssikre vores velfærd.

Sankt Hans 2011: Vi er udfordret, men vi er grundlæggende stærke

Jeg elsker midsommeren. De sprøde dugfriske morgener. De lyse nætter. Markernes frodighed. Overalt en overvældende variation af friske grønne farver. Endnu er alt på vej frem. Blomsterne i vores haver er på vej frem. Frugterne på vores træer vokser sig store og indbydende. Og rundt om os på marker modnes afgrøder, og vidner om, at frugten af hårdt arbejde snart skal høstes.

Jeg tror godt at jeg ved hvorfor jeg holder så meget af netop denne årstid – og især midsommeren. Jeg tror det hænger sammen med, at når vi når til Sankt Hans, så ved vi godt, at sommeren er ved at være over os. Så ved vi, at selv om der altid er meget der skal nås inden sommeren rammer os, så er det snart sommer i Danmark. Og dermed tid til et tiltrængt hvil og mere tid sammen med vores kære.

For rigtig mange betyder midsommeren også at byde en ny tid velkommen. Der er sikkert nogen her i aften, der har børn eller børnebørn, som skal starte i skole når sommerens hvil er lagt bag os. Der er med garanti nogen her i aften, der har børn eller børnebørn som skal op i næste klassetrin og måske starte på nye fag efter sommerferien. Og måske er der endda nogen her som ved netop denne midsommer afslutter et langt – og forhåbentlig godt – skoleforløb og skal i gang med en ungdomsuddannelse – og den næste fase af livet.

Midsommer er afslutning. Men midsommer også forventningsfuld glæde og længsel efter nye begyndelser, nye håb og nye udfordringer.

Der er jo altid meget snak om hekse i forbindelse med Sankt Hans. Og der er sikkert mange taler rundt om i landet som lige nu handler om hekse. Jeg interesserer mig ikke for hekse-delen af vores Sankt Hans traditioner. Og derfor kommer resten af min tale heller ikke til at handle om hekse.

Det er ikke fordi jeg ikke kender en enkelt heks eller to 🙂  men fordi jeg er langt mere optaget af bålet og det lys vi traditionen tro tænder i aften mens vi sammen synger viser fra den danske sangskat.

Jeg er optaget af det lys vi traditionen tro tænder, for det repræsenterer håbet og troen på vort samfund. Sagen er jo, at vores danske traditioner om at tænde bål og skabe lys ved midsommer minder os om hvad det betyder at være dansk – og om at leve i et frit og et rigt samfund. Et samfund, der hviler på en stolt og lang historie. Traditionerne fortæller en historie om os selv, om vores fortid og vores forfædre. Om det land vi lever i, og ikke mindst den by vi bor i.

Så når jeg ser lyset fra bålet i aften vil jeg tænke på, at selv om vores samfund er udfordret, så er vi et stærkt samfund. Vi er udfordret, men vi er grundlæggende stærke. Det vidner dette lokalsamfund om – og det sammenhold jeg oplever I har, er stærkt og overvældende. I står sammen om det der er vigtigt. Ikke kun for jeres egen skyld, men for lokalsamfundet.

I har stået sammen om jeres skole, om sikre skoleveje og om at blive inddraget og hørt i den demokratiske beslutningsproces. Jeg kommer selv fra et mindre lokalsamfund, så jeg forstår og deler til fulde det engagement jeg oplever her omkring ønsket om at bevare Ll. Lyngby skole.

For mig har det været afgørende at sikre, at vi på trods af ændringer på skoleområdet, fortsat har gode lokale folkeskoler i vores mange levende lokalsamfund. En skole er langt mere end de bygninger, hvor vores børn lærer matematik, dansk og historie. Det, at vi som kommune har gode lokale folkeskoler i vores lokalsamfund er kulturbærende. Det er med til at gøre vores del af landet til et levende og attraktivt sted at slå sig ned og bo.

Det at vi har gode lokale skoler i vores lokalsamfund er i mine øjne en af de helt grundlæggende forudsætninger for at gøre det attraktivt at bo og leve her. Tak fordi I hjælper til med at passe på og værne om den kvalitet.

I år er det valgår og jeg er politiker. Derfor bliver jeg ofte spurgt om, hvorfor vi altid taler så meget om penge? Spørgsmålet er rigtig godt, for økonomi er jo kun interessant, fordi det er dét robuste fundament som man skal basere sine politiske visioner på. Det gælder lokalt og det gælder på Christiansborg. Vel at mærke, hvis de visioner vi har, skal kunne føres ud i livet. Kan man ikke betale for sine politiske visioner, reduceres politik til et spørgsmål om uforpligtende intentioner og løse tanker, der ikke kan gennemføres. Og hvad kan man som borger bruge det til?

Der skal være råd til vores velfærd – også i fremtiden. Der skal være råd til fortsat at bevare lokale skoler. At investere i bedre hospitaler og sundhed. Kvalitet i børnepasningen med åbningstider, der passer til fleksible arbejdstider. Vores skoler skal være blandt de bedste i verden med flere undervisningstimer og med bøger og moderne teknologi frem for fotokopier og aflyste timer. Vores ældreomsorg skal være tryg og der skal være masser af muligheder for frit valg i en tryg alderdom. Der skal med andre ord være råd til varig god service til både børn, unge og ældre.

Derfor er jeg optaget af reformer, der sikrer at vi kan betale for vores visioner. For hvis man ikke kan betale for sine politiske visioner bliver Danmark et fattigere land.

Om lidt skal bålet tændes ligesom der over hele landet lige nu bliver tændt bål og lys.

Når bålet tændes vil jeg sende dem jeg holder af, som betyder – og har betydet – noget for mig, en tanke. Jeg vil lade varmen og lyset fra bålet minde mig om, at nok har vi været udfordret som samfund. Men vi er grundlæggende stærke. For vi bor i et land hvor frihed, frisind og fællesskab giver både tro og håb om, at de mange kvaliteter vi har, både kan og skal vi være sammen om at bevare og fremtidssikre.

Rigtig god Skt. Hans.

Nu bliver det lidt lettere

Ved sidste kommunalvalg gik Venstre i Hillerød til valg på en politik, der handler om, at det skal være lettere at være borger og drive virksomhed i vores kommune. Venstre gik også til valg på, at der skal ske forbedringer af kerneydelser som børnepasning, skoler og ældrepleje. For de to ting hænger nemlig sammen.

Nu har regeringen fremlagt 65 konkrete forslag, der afskaffer eller forenkler regler til glæde for familier, virksomheder og offentligt ansatte. Det er ikke alene et skridt i den rigtige retning. Det er også et udtryk for, at Venstres politik hænger sammen lokalt og nationalt.

Det har altid været min holdning, at frihed og forenkling er vejen frem. Derfor er det vigtigt og rigtigt at fjerne og forenkle unødvendige og utidssvarende regler.

Bor du i Nordsjælland og arbejder i København?

Hvis du bor i Nordsjælland og arbejder i København, så vil den røde plan betyde, at det bliver dyrere for dig at pendle i din bil (det står på side 8, 39 & 41 i S og SFs plan). Dette uanset om den kollektive transport er et reelt alternativ for dig eller ej. Det vil ramme borgere i Nordsjælland, hvor vi er mange der pendler hver dag, utrolig hårdt.

Der er mange områder, hvor det bliver dyrere for helt almindelige danske familier, hvis rød blok kommer til magten. I stedet for at øge skatter, afgifter og besværligheder for verdens hårdest beskattede folk, er der brug for solide reformer og vækstinitiativer, der kan fremtidssikre vores velfærd.