Stationsombygning og motorvejsforlængelse kræver samarbejdende Nordsjælland

Jeg havde den store fornøjelse at deltage på borgermødet for ombygning af Hillerød station og opleve opbakning til projektet fra både folketingsmedlemmer, regionsrådsmedlemmer og byrådsmedlemmer fra flere Nordsjællandske kommuner. Venstre i Hillerød har længe arbejdet for, at interessevaretagelse for gennemførelse af sporombygning på Hillerød Station er en prioriteret opgave – og tilmed en opgave som kun lykkes, hvis Nordsjælland står sammen.

Gode skifteforhold mellem bus og tog, fuld gennemkørsel for lokalbanetog til den nye Favrholm station og en tidssvarende terminalløsning er ikke alene i Hillerøds interesse. Sådan et projekt vil bringe de mange nordsjællændere tættere sammen, som dagligt er brugere af kollektiv trafik.

Jeg er meget opmærksom på værdien af et samarbejdende Nordsjælland. Når vi står sammen i Nordsjælland og taler med én stemme er vi stærkere i konkurrencen med andre landsdele om at tiltrække statslige investeringer. Et samarbejdende Nordsjælland er en forudsætning for realistmen i at udbygge den infrastruktur, der er så himmelråbende nødvendig her i vores del af landet.  Derfor er det også vigtigt at huske på, at vi allerede har et godt Nordsjællandsk kommunesamarbejde om flere vigtige infrastrukturinvesteringer – bl.a. udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen. Hillerød byråd skal spille på alle klaverets tangenter og konstant gøre opmærksom på, at der er både brug for – og god samfundsøkonomi i – både at arbejde for forlængelse af Hillerødmotorvejen og ombygning af Hillerød station.

Et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland

Jeg er flere gange blevet spurgt om, hvorfor jeg taler for et samarbejdende Nordsjælland. Det gør jeg, fordi et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland. Og samarbejdets styrke gør det realistisk at udbygge den infrastruktur, der er så himmelråbende nødvendig i form af mere tidssvarende veje. Her tænker jeg især på udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen og på motortrafikvejens forlængelse til Gilleleje. Men også på færdiggørelse af Frederikssundsmotorvejen og på udbygning af vores digitale infrastruktur.

Et samarbejdende Nordsjælland om en helt nødvendig liberalisering af planloven og kommuners muligheder for at bestemme flere ting selv. Det vil gøre Nordsjælland mere attraktiv, mere konkurrenceparat og bedre i stand til at tiltrække investeringer. Jeg går til valg på Venstres mærkesager og på, at vi skal have større lokal indflydelse på udvikling af by, bolig og erhverv. Vækst i Nordsjælland baseres bedst på lokal indsigt. Derfor skal statens indflydelse begrænses og kommunerne have mere at skulle have sagt.

Et samarbejdende Nordsjælland kræver visionære politikere. Det kræver parathed på Christiansborg til at favne det lokale. Det kræver liberalt sindelag med blik for, at samarbejde er stærkere end lovgivning og detailregulering. Og så kræver det folketingsmedlemmer fra Nordsjælland, som har stor erfaring med lokale samarbejder.

Det er min ledestjerne i mit politiske arbejde. Og det vil også være min ledestjerne som medlem af Folketinget. Mit engagement i Venstre er drevet af en tro på, at frihed, frisind og fællesskab repræsenterer de smukkeste idealer i vores samfund. Det er de idealer jeg har arbejdet med lokalpolitisk  – og det er de samme idealer, jeg vil arbejde for som folketingsmedlem, hvis du viser mig din tillid og giver mig en personlig stemme til folketingsvalget 18. juni.

Et samarbejdende Nordsjælland – om infrastruktur

Jeg får mange spørgsmål. Et af dem jeg fik jeg i går, var om trængslen på vejene i Nordsjælland bliver løst med udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen? Til det svarede jeg, at jeg jo går til valg på, at et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland. Og i seks nordsjællandske kommuner er vi gået sammen og ”har blandet blod” på at arbejde sammen om at prioritere og fremme tre vigtige infrastrukturprojekter i Nordsjælland. Det er, udover udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen, at færdiggøre Frederikssundmotorvejen med tredje og sidste etape, samt forbedring af Kystbanen.

Det samarbejde er et fremragende eksempel på et samarbejdende Nordsjælland. Det er et samarbejde som stærke Venstre-borgmestre som Kim Valentin, John Schmidt Andersen og Steen Hasselriis spiller en stor rolle i. Den slags samarbejder, skal vi have mere af for at trække investeringer til Nordsjælland. Det arbejder jeg for som byrådsmedlem og det vil jeg arbejde for som folketingsmedlem hvis du giver mig din personlige stemme

Sikkerhed skal forbedres på motorvejsforlængelse

Mens vi venter på udvidelse og forlængelse skal Nordsjælland stå sammen om at styrke sikkerheden på Hillerødmotorvejens forlængelse.  Her til morgen har der igen været meget alvorlige ulykker på motorvejsforlængelsen og et med fatal udgang.  Motorvejen har været lukket i flere timer. Det er desværre ikke første gang – og der sker alt for mange uheld på strækningen, hvor motorvejen går fra to til et enkelt spor ved Allerød Nord.

Der opstår meget hurtigt kødannelser ved overgangen til motortrafikvej og dermed lynhurtigt meget farlige situationer. Mens vi arbejder på udvidelse og forlængelse af Hillerødmotorvejen, bør Nordsjællandske politikere stå sammen om Nordsjællands helt åbenlyse behov for, at der gøres mere for en smidig trafikafvikling og styrkelse af trafiksikkerheden på forlængelsen.

Tal er taknemmelige

Jyllands-Posten kunne i dag bringe en historie om, at regeringens tal for nye jobs i den private sektor for det meste udgøres af deltidsjob, studiejob og deltidsjob. Samt, at der under den nuværende regering reelt er sket et fald i den samlede arbejdsmængde i den private sektor. Hvis dette står til troende skal det holdes op mod massive kampagner fra regeringspartierne om, at det går den rigtige vej med beskæftigelsen og jobskabelse i den private sektor.

Valgkamp eller ej. Politiske partier har i mine øjne en pligt til at informere korrekt om politiske resultater og til ikke at fabrikere skønmalerier, eller sminke og fordreje fakta. Lad det være min direkte opfordring til, at partier og folketingskandidater gør sig umage med at styrke substans og politisk indhold i vores debatter. Det fortjener vælgerne!

Historien i Jyllands-Posten understreger med al tydelighed, at der er brug for at vende udviklingen, så det bliver lettere at skabe flere arbejdspladser i den private sektor. Det er fint, at der også bliver skabt flere studie- og deltidsjobs i den private sektor. Men det er afgørende, at vi for fremtiden får skabt flere private jobs, som familier kan leve af og som er en forudsætning for mere velstand og bedre velfærd.

Derfor har vi også her i Nordsjælland brug for en ny og fremadrettet erhvervspolitik, som skal gøre det lettere at skabe flere private arbejdspladser her hos os. Der er brug for Venstres konkrete politik som fokuserer målrettet på, dels at gøre det lettere at etablere og drive virksomhed; og dels på at styrke danske virksomheders konkurrenceevne. Venstre har den rigtige politik på hylderne til, at vi kan vende udviklingen, få skabt rigtige jobs i den private sektor, som familier kan leve af og som kan fremtidssikre ordentlig velfærd.

Et samarbejdende Nordsjælland er et stærkt Nordsjælland

Når Nordsjælland står sammen er vi stærke – og et samarbejdende Nordsjælland er i mine øjne en oplagt mulighed for at forbedre vores muligheder for at løfte Nordsjælland opad og fremad.

Se blot hvad der er sket på turismeområdet. Vækst og fremgang i Nordsjælland fordi vi arbejder sammen. Fordi vi lader kommunegrænser fylde mindre og fordi vi har blik for at supplere hinandens styrker.

Kan man forestille sig et stærkere nordsjællandsk samarbejde om erhvervsfremme, vækst og arbejdspladser, som rækker videre end de uforpligtigende og ret luftige erklæringer vi har set hidtil? Det virker både oplagt og muligt.

Et samarbejdende Nordsjælland har perspektiver for vækst og arbejdspladser. Et samarbejdende Nordsjælland kan skabe et endnu stærkere fokus på uddannelse og kan styrke både omfang, udbredelse og kvaliteten af de uddannelsesmæssige tilbud. Et samarbejdende Nordsjælland kan gøre det realistisk at udbygge den infrastruktur, der er så himmelråbende nødvendig i form af mere tidssvarende veje. Her tænker jeg især på udvidelse af Hillerødmotorvejen og motortrafikvejens forlængelse til Gilleleje.

Et samarbejdende Nordsjælland om en helt nødvendig liberalisering af planloven og kommunernes muligheder for at bestemme langt flere ting selv, vil gøre vores kommuner mere attraktive, konkurrenceparate og bedre i stand til at tiltrække investeringer.

Et samarbejdende Nordsjælland kræver visionære byråd og kommunalbestyrelser. Det kræver parathed på Christiansborg til at favne det lokale. Det kræver et liberalt sindelag med blik for, at samarbejde er stærkere end lovgivning og detailregulering. Og så kræver det folketingsmedlemmer fra Nordsjælland som har stor politisk erfaring med lokale samarbejder.

Hillerød Venstres målsætning er en rigere, mere attraktiv og vækstklar kommune

Her er min budgettale fra Hillerød byråds førstebehandling af budget 2015-2018. Du kan du læse mere om hovedlinjerne i Hillerød Venstres prioriteringer i de kommende budgetforhandlinger.

Jeg kan på Venstres vegne sige, at jeg ser frem til det kommende forhandlingsforløb og at vores mandater vil arbejde målrettet på, at vi kan enes om et budget som bærer vores kommune i den rigtige retning. Det er der brug for for vores mange medarbejdere, for vores mange borgere og virksomheder og for, at vi er i stand til at kunne tiltrække både flere nye borgere og flere nye arbejdspladser.

Vi bor i en god kommune. Men vi bor også i en kommune som skal blive bedre. Vi bor i en kommune som står overfor en stor og omfattende udvikling – og det er en udvikling som der skal være råd til. Og når jeg siger, at der skal være råd til den udvikling, så mener jeg at vi skal kunne gennemføre den udvikling uden at udsulte resten af vores kommune og uden at gå på kompromis med de helt centrale økonomiske dyder som gør, at vi har en robust og stabil kurs i den rigtige retning.

Det bliver ikke en let opgave. Direktionen har i budgetforslaget angivet deres svar på retning og prioritet. Tak for det input. Det lever stort set op til vores politisk vedtagne økonomiske styringsprincipper. Det er et solidt arbejde I har lavet i forvaltningen og som direktionen har fremlagt til os. I har leveret et solidt forhandlingsoplæg til byrådet som er til at tage fat på. Tak for det.

Vi har ansvaret for en kommune som både står foran en stor udvikling og som skal blive bedre. Sidste gang vi på systematisk vis spurgte borgere og virksomheder om, hvor tilfredse de er med kommunens service, så var der desværre ikke nok som svarede, at de oplever at servicen er som den skal være. Eksempelvis svarede ca. en tredjedel af forældre med børn i kommunens skoler, at de ikke er tilfredse med deres barns skole. Det er ringere end samme måling på landsplan. Og det samme billede ses på andre områder.

Når virksomheder i vores kommune bliver spurgt om erhvervsklimaet – eller erhvervsvenligheden – i kommunen, så klarer vi os alt andet end tilfredsstillende. Sidste år var både DI og Dansk Byggeri meget tydelige på, at rigtig mange andre kommuner gør det bedre end os og har haft mere fokus på og dygtighed til at styrke erhvervsvenligheden end vi har haft. Det billede fortsatte her i foråret, hvor Dansk Byggeris seneste måling af vores erhvervsvenlighed sendte os i bund med en placering som nummer 74 blandt landets kommuner. Mig bekendt et historisk lavpunkt i virksomhedernes oplevede erhvervsvenlighed.

Vi skal således over de kommende år gennemføre en stor udbygning af vores kommune mod syd uden at udsulte resten af kommunen og vi skal rette op på borgere og virksomheders oplevelse af den service som vi leverer til dem. Og det skal vi gøre samtidig med at vi sikrer at vores kommune har en sund økonomi.

Det er vi klar til i Venstres gruppe. Men for at løse den opgave kræver det, at vi ikke zigzagger i alle mulige retninger. At løse den opgave, der hviler på byrådets skuldre kræver, at vi fra start sikrer at vi bevæger os i den rigtige retning – og fortsætter med det. Så kan vi siden hen tale om hastighed. Men retningen skal være rigtig. Og det er afgørende for Venstre i de kommende forhandlinger. Retningen skal være rigtig.

For det skal være muligt at forbedre kommunens service– eller ikke fortsætte de mest ødelæggende besparelser – på kerneområderne. Derfor er den politiske opgave lige nu at finde pengene til at sikre det. Der kommer ikke flere penge fra staten – snarere tvært imod. Hvis vi vil undgå yderligere forringelser på kerneopgaverne eller måske endda skrue op for økonomien på et område, så skal pengene findes i de budgetter vi har i dag. Det er den virkelighed vi står i. Det er den virkelighed som gennemsyrer Venstres position i de kommende forhandlinger.

Hvad er det så vi skal gøre for at retningen er rigtig? Det som Venstre vil lægge vægt på er tre spor som skal gøre det muligt at sikre finansiering til en fortsat udvikling af vores kerneserviceområder for virksomheder og borgere.

For det første skal vi sikre at vi hele tiden betaler den rigtige pris for den service vi selv leverer til borgere og virksomheder i kommunen – og den service som vi betaler andre for at levere.

For det andet er vi optaget af at gennemføre reformer og effektivisere den måde som vi leverer service på, så skattekronerne rækker længere og vi kører længere på literen.

For det tredje er vi optaget af, at vi som kommune bliver mere attraktive og konkurrenceparate. Det skal vi være så vi bedre kan fastholde og tiltrække både nye borgere, nye arbejdspladser og dermed flere skattekroner.

Så for Venstre er det vigtigt, at vi med dette budget får lagt de rigtige trædesten til en retning som gør os rigere, mere attraktiv og mere vækstklar. Jeg har allerede talt om de kendte udfordringer vi har med oplevelsen af vores service til borgere og virksomheder. Det er derfor vigtigt for Venstre, at det kommende budget sætter fokus på – og rummer løsninger til – hvad der skal gøre os mere attraktiv som kommune for både borgere og virksomheder.

Konkurrencen mellem virksomheder er global. Men evnen til at konkurrere bliver bl.a. skabt lokalt. Derfor er byrådet med til at afgøre, om vores lokale virksomheder trives, kan vokse og skabe flere arbejdspladser. Eller om virksomhederne vælger at placere investeringer, vækst og arbejdspladser i andre og mere erhvervsvenlige kommuner. Og jeg kan kun understrege at det er en meget vigtig målsætning for Venstre, at der bliver skabt flere private arbejdspladser her i vores kommune og at vi laver et budget som gør, at der er flere, der har lyst og råd til at bosætte sig her i vores kommune. Det er vigtigt for vores muligheder for at blive flere til at betale den udvikling vi gerne vil og flere til at betale for at forbedre den kommunale service vi har mulighed for at levere.

I den forbindelse er vores høje dækningsafgift en alvorlig udfordring og væksthæmmer. Vi har et af de højeste skattetryk på erhvervslivet i Nordsjælland når vi taler dækningsafgift. Det stiller virksomheder i vores kommune dårligere i konkurrencen med virksomheder fra andre kommuner. Det koster ordre til vores lokale virksomheder. Det koster på vores lokale virksomheders vækstmuligheder. Det koster på muligheder for at tiltrække nye lokale virksomheder. Det koster nye arbejdspladser og derfor også skattekroner vi kunne bruge på at løfte servicen og sikre udviklingen af vores kommune.

Så blandt svarene på hvad der den rigtige retning for Venstre er en langt mere aktiv erhvervspolitik som skal reducere den væsentlige lokale væksthæmmer, at vi er en dyr kommune at drive virksomhed i. Det er baggrunden for Venstres klare position på, at vi for at forbedre vores oplevede erhvervsvenlighed og forbedre vores muligheder for mere lokal vækst her hos os, skal reducere dækningsafgiften løbende hen over denne valgperiode.

Venstre vil den lokale vækst, for den er en forudsætning for at vi får råd til mere. Og vi ved at den, som med så meget andet, ikke kommer af sig selv. At vækst er en forudsætning for velstand burde være almindeligt accepteret rundt om bordene. Og at mere velstand er en forudsætning for at styrke velfærd og service burde stå lige så klart for de fleste partier i byrådet. Den rigtige retning for Venstre handler derfor om, at vi skal gøre kagen større. Vi skal blive rigere ved at fjerne væksthæmmere. Vi skal investere i at blive mere attraktive. På den måde bliver vi bedre stillet når vi vil tiltrække flere nye private arbejdspladser og skattekroner.

Det samme gælder for vores bymidte. At vores bymidte har det godt er vigtigt for både de handlende og for kommunen. Og Venstres vision for bymidten er krystalklar. Bymidten skal være Nordsjællands foretrukne handelscentrum og et naturligt mødested og åndehul i Nordsjælland.

I Venstre synes vi at det eksisterende handelsliv gør det godt. Men det er ikke nogen hemmelighed, at detailhandelen er en presset branche. Derfor tog Venstre i januar initiativ til en vækstpakke for vores handelsliv og bymidte. Planen blev vedtaget af byrådet og i de kommende budgetforhandlinger synes vi i Venstre at det er vigtigt at der bliver sat fokus på helt konkrete politiske målsætninger, der vil løfte vores bymidte opad og fremad.

Derfor har vi i Venstre arbejdet målrettet på, hen over foråret, at omsætte vækstplanen til helt konkrete målsætninger som kan gennemføres nu og her i disse budgetforhandlinger. Vores konkrete plan er derfor omsat til ni konkrete forslag som alle hver for sig og samlet set skal løfte vores bymidte. Og ambitionen er et markant og mærkbart løft af vores bymidte med konkrete og synlige tiltag.

Første målsætning handler om at vi gerne vil, at der er flere der besøger vores bymidte og at der er flere, der besøger vores bymidte i længere tid. Derfor vil Venstre gerne prioritere at vi bliver enige om at man skal kunne parkere de første to timer gratis på kommunale parkeringspladser.

Den anden målsætning handler om, at det skal være billigere at drive virksomhed i vores kommune. Kommunens høje dækningsafgift er en væksthæmmer som betyder at Hillerød er en dyr kommune at drive virksomhed i – og det gælder også for de handlende i bymidten. Det er derfor et mål for Venstre over de kommende fire år at gennemføre en mærkbar reduktion af den væksthæmmende høje dækningsafgift.

Den tredje målsætning handler om at det skal være nemmere at finde rundt i vores by. Derfor vil Venstre gerne diskutere hvordan vi forbedrer skiltningen i og omkring vores bymidte. Bl.a. ved at tydeliggøre med skiltning hvor der er parkeringsmuligheder og de mange muligheder for shopping.

Den fjerde målsætning handler om at skabe mere liv og flere aktiviteter i vores bymidte. Vi vil en mere levende by med både muligheder for hyggelige møder og et løft af de handlendes muligheder for at udfolde deres kreativitet og virkelyst. Vi tror på at det medvirker til at løfte oplevelsen af et besøg i vores bymidte. Derfor foreslår Venstre, at vi i forhandlingerne finder løsninger til at liberalisere mulighederne for udeservering, anvendelse af udearealer, samt gratis anvendelse af gadeareal for butikker for at få mere aktivitet.

Den femte målsætning handler om at der skal se ordentligt ud i og omkring vores bymidte. Vores bymidte skal på alle tidspunkter af året være ren, velholdt og indbydende. Både lokale og udefra kommende skal have indtryk af en pæn og venlig by som man har lyst til at komme tilbage til. Derfor vil Venstre vi gerne drøfte med jer at prioritere mærkbare byforskønnelsesaktiviteter. Det kan til at starte med være noget så enkelt som eksempelvis flere skraldespande og en intensiveret opsamling af affald, så vores bymidte fremstår ren, pæn og velholdt.

Den sjette målsætning handler om at skabe flere aktiviteter i vores bymidte. Sommer-loppemarkedet om søndagen er et glimrende eksempel på noget som vi gerne vil se mere af. Barrierer som besværliggør sådanne aktiviteter skal fjernes og det skal være let at starte nye aktiviteter op. Derfor vil Venstre gerne at vi i budgetforhandlingerne finder løsninger til hvordan vi kan finansiere at fjerne stadepladsafgifter og sikre en hurtig og hjælpsom godkendelsesproces så borgere, virksomheder og bymidtens aktører lettere har mulighed for at skabe mere liv i vores bymidte.

Den syvende målsætning handler om at gøre Torvet til et mere venligt og naturligt opholdssted for familier. Vores torv rummer en af Nordsjællands smukkeste udsigter og skal være en helt naturlig ramme for møde mellem mennesker, hygge og afslapning. Samtidig skal Torvet gøres så attraktivt, at det kan forlænge besøgendes lyst til at blive i vores bymidte. Kølig afslapning og leg om sommeren og aktiv vinteraktivitet med marked og skøjtebane om vinteren. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne, at vi finder løsninger så der på Torvet kan etableres Nordsjællands mest attraktive lege- og aktivitetsområde for børn. Ambitionen er et legeområde, der er så attraktivt, at bymidten kan tiltrække flere besøgende og at besøgende bliver i vores bymidte i længere tid.

Den ottende målsætning handler om at øge antallet af boliger i vores bymidte, for på den måde at gøre bymidten mere aktiv og levende. En nænsom byfortætning med flere boliger vil betyde mere byliv og mere aktivitet og samtidig muliggøre at flere af dem der ønsker det kan bosætte sig centralt i vores by. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne, at vi bliver enige om en løsning hvor det nødvendige planarbejde igangsættes som muliggør, at eksempelvis sundhedserhverv og -klinikker kan virke fra stueplan, for på den måde at give plads til, at første sal kan omdannes til boliger i bymidten.

Den niende målsætning handler om at vores eksisterende bymidte skal hænge bedre sammen med området omkring stationen. Der er en oplagt mulighed for at forlænge bymidteaktiviteter fra området omkring Stauns hjørne til stationsområdet og på den måde skabe en mere sammenhængende positiv oplevelse af vores by fra ankomst på stationen. Derfor vil Venstre gerne bringe ind i forhandlingerne at vi gør det til en hjørnesten i kommunens planarbejde at skabe mere bymæssig aktivitet i området mellem stationen og Stauns hjørne.

Budskabet til de andre partier i byrådet er således tydeligt. For Venstre er det afgørende at vi enes om et budget som bærer vores kommune i den rigtige retning. Det er der brug for for vores mange medarbejdere, for vores mange borgere og virksomheder og for, at vi er i stand til at kunne tiltrække både flere nye borgere og flere nye arbejdspladser. Vi har brug for at vi bliver rigere. Vi har brug for at vi bliver oplevet som mere attraktive. Vi har brug for, at vi får vækst og arbejdspladser placeret her hos os. Så vi har brug for at lægge trædestenene i den rigtige retning og blive ved med at følge den retning, så den udvikling vi står overfor ikke betyder at resten af kommunen kommer til at stå på stand-by de næste ti år.